STROKOVNO

Zakonca Helena Krevh Zorec, direktorica, in Stanko Zorec, tehnični direktor, sta lastnika družinskega podjetja Neonart. Podjetje, ki ima že več kot petdesetletno tradicijo, sta prevzela pred 25 leti, danes pa je eno izmed vodilnih podjetij v Sloveniji, ki se ukvarja z izdelavo reklamnih napisov.

Dr. Čaleta – profesor na GEA College, priznani strokovnjak za področje korporativne varnosti, predsednik Inštituta za korporativno varnost (ICS), dejaven na veliki mednarodni konferenci v Sloveniji – Counter terrorism challenges in Region of SE Europe. Ob dogodku je s kolegico dr. Corinno A. Robinson iz ZDA izdal novo knjigo z naslovom »Violent Extremism and Radicalization Processes as Driving Factors to Terrorism Threats«.

Naše vloge se nenehno prepletajo med zasebno in poslovno. Lahko smo dober vodja, a smo obenem tudi dober družinski član. Ključne veščine, ki nas pri tem podpirajo, so enake ne glede na vlogo, ki jo trenutno opravljamo. Harmonija med zasebno in poslovno vlogo pa nas dela uspešne, ne glede na to, kje trenutno smo, v delovnem okolju ali v zasebnosti doma.

Zakaj kljub temu, da danes o izgorelosti in vplivu stresa na zdravje slišimo praktično na vsakem koraku, sami pogosto ne prepoznamo ali pa si ne priznamo, da imamo težavo?

Gorazd Jordan, človek svobodnega duha, umetnik na področju risanja in slikanja, ultramaratonec, teniški igralec ... Tudi učitelj, trener, mentor, ambasador slovenskega naroda in mesta Maribor. Svoje slike ste razstavljali po svetu – v Švici, Monte Carlu, Celovcu, celo v Ameriki.

V zadnjih desetih letih sta marketing in prodaja doživela korenite spremembe. Na eni strani zaradi vpliva novih tehnologij, na drugi strani pa zaradi sprememb v obnašanju potrošnikov.

Ne glede na starost, spol ali leta izkušenj na delovnem mestu perspektivni posamezniki zapuščajo stara delovna mesta in organizacije. Na drugi strani me z velikimi očmi gledajo delodajalci, ki se fenomenu kar ne morejo načuditi. Skoraj praviloma najprej izpostavijo solidno plačo in pogodbo za nedoločen čas. Ali je potrebno še kaj več?

Vsak direktor ali šef bi moral imeti izostren občutek za prepoznavanje talentov pri svojih sodelavcih. To velja še posebej za kadre, ki jih dolgoročno vidimo kot vodje. Temu občutku moramo pridružiti še veščine poslušanja, komunikacije in motivacije. Seveda je ob tem zelo koristno, da je vodja tudi dober strokovnjak nekega področja. Vendar pa to ni nujno. Prepoznavanje talentov naj bo, bolj kot v samo stroko, usmerjeno v osebnostne lastnosti posameznika in njegove načine funkcioniranja v organizacijski strukturi.

Matija Goljar, vodja Ustvarjalnika, podjetniškega peskovnika, ki organizira raznorazne dogodke, izobraževanje, podjetniške krožke, ter voditelj oddaje Štartaj Slovenija.

Darko Delić je soustanovitelj in direktor podjetja MIPS programska oprema, katerega osnovna dejavnost je izdelava programske opreme, ki je pisana na kožo določenemu naročniku (t. i. costume-made). Prednost njihovih rešitev je predvsem v inovativnem in pragmatičnem pristopu, ki zagotavlja zanesljive in uporabniku prijazne rešitve. Prav zato so njihove programske rešitve zaželene v različnih panogah – od proizvodnje, računovodstva, pospeševanja prodaje … Med njihovimi referencami so med drugimi Univerza v Mariboru, Nova KBM, Arriva, Marprom, Aktiva varovanje, Red Bull, Marles. Z direktorjem smo se pogovarjali o vlogi informacijske tehnologije v sodobnem poslovnem svetu.

Kdaj sploh lahko rečemo, da je podjetje družinsko in zakaj so ta drugačna od drugih?

Nekateri viri podjetje kot družinsko opredeljujejo takrat, ko sta v lastništvo in upravljanje podjetja vključena vsaj dva ožje povezana družinska člana. Spet drugi podjetje opredelijo kot družinsko šele, ko se operativno, upravljavsko in lastniško v podjetje vključi druga generacija. Po opredelitvi Svetovne banke pa se pojem družinsko podjetje nanaša na gospodarske družbe, v katerih je večina glasovalnih pravic v rokah ene družine.

Razvijajte čustveno inteligenco in postanite boljši vodja

Čustvena inteligenca je tudi na delovnem mestu vse pomembnejša in zagotavlja večji uspeh, še posebej, če smo v vlogi vodje. V tem primeru moramo še toliko bolj zrelo in odgovorno znati razumevati in upravljati s svojimi čustvi in čustvi ljudi, ki jih vodimo. Bolj kot smo čustveno inteligentni, hitreje bomo prepoznali ustrezne posameznike, jih lažje usmerjali v delovnih odgovornosti in jih razumeli, ko vse ne bo teklo, kot bi želeli. Razvijanje čustvene inteligence nas osebno bogati, a tudi pomembno razvija v boljšega vodjo.