STROKOVNO

Preden sem začela aktivno delati na Vključi.vse (projektu Združenja Manager za večji delež žensk na vodstvenih mestih v menedžmentu), nisem verjela v kvote. Verjela sem v enakopravnost in enakovrednost žensk in moških. Sedaj me načenjajo resni dvomi.

Enakost žensk se mi nikoli ni zdela problematična; zato sem za samoumevno (skozi projekt sem spoznala, da še vse preveč!) vzela podpis pogodbe s Petrolom in Mikom kot prvima pilotnima podjetjema, na katerih smo spoznali učinkovitost, potrebnost in primernost ukrepov. Niti najmanj se mi ni sanjalo, koliko kamnov bomo skozi delavnice obrnili in kaj vse se pod njimi skriva.

Mednarodno. Dapače!

Po študijskih srečanjih v tujini smo neizbežno ugotovili: vemo toliko kot drugi, znanja imamo ponekod še več, izkušenj prav gotovo; tujina nam zavida našo infrastrukturo, ki je sploh ne opazimo več, kot so npr. finančno dosegljivi vrtci na dosegu roke, izjemno dobro plačana porodniška in dopust za nego in varstvo otrok, osemurni delovnik žensk kot normalnost, visoka stopnja diplomantk, čez 20-odstotni delež žensk v upravah, ločeno obdavčenje plač (da, še vedno obstajajo države v Zahodni Evropi, kjer se dohodki žensk vštevajo v prihodke moškega in moški oddaja enotno napoved dohodnine) …

Če je torej novih slovenskih diplomantk več kot 60 odstotkov, če smo enako usposobljene in talentirane, če imamo vse potrebne pogoje, da smo lahko odsotne od doma … kje s(m)o potem ženske v upravah, na mestih predsednice in generalne direktorice? To so vprašanja, ki si jih zastavlja razviti zahodni svet. Marsikje drugje po svetu si teh vprašanj niti zastavijo ne, saj so običaj ob rojstvu dogovorjene poroke, obrezovanja, izhodi ob spremstvu starejšega brata, moško ”lastništvo” žensk …

Lepotica in zver

Februarja lani smo imeli zares enkratno priložnost v Sloveniji spoznati izjemne osebnosti. Njihovo strokovno znanje je izjemno, a osebne zgodbe, ki so jih popeljale na pot mednarodno uveljavljenih in uspešnih poslovnic, so mestoma pretresljive: od zlorab moža (in zagona sedaj že več mednarodnih podjetij dobesedno iz lastne kuhinje brez česar koli), prebolelega raka (ki je spremenil pogled na vodenje in voditeljstvo), do želje biti papež (in ker to ne gre, bo pač mednarodno uveljavljena finančnica) …

Model 6 Vključi.vse

Znanje skozi devet delavnic (Petrolu in Miku se je kasneje pridružilo še eno mednarodno podjetje) je izoblikovalo Model 6 Vključi.vse: šest ukrepov, ki omogočajo sistematično iskanje, upravljanje in razvijanje (ženskih) talentov znotraj organizacij – profitnih in neprofitnih. Prepoznava in omogoča ženskam uspešno poslovno pot, hkrati znotraj in izven organizacije poišče najboljše talente (moške in ženske!), jih uspešno privabi in iz njih izvabi najboljše za delovanje podjetja. S tem Model 6 Vključi.vse odgovarja na enega največjih izzivov današnje dobe, ki ga izpostavljajo študije raziskovalnih inštitucij, npr. Gallup, Hewitt, Harvard, kot tudi podjetja sama, kako najti ljudi, ki pomenijo dodano vrednost in omogočajo razvoj in napredek v času disruptivnih turbulenc?

A izziv ostaja

Neenakost na mestih ekonomskega odločanja kljub racionalnim in emocionalnim razlogom ostaja. Razlogi so različni, od družbenih (stereotipi, družbena klima …), organizacijskih (izbor kandidatov, postopki napredovanj, značilnosti delovnega mesta, organizacijskih procesov …), osebnih (neambicioznost, izkušnje, samokritičnost …) do družinskih (neplačano delo doma v gospodinjstvu, nepodpora partnerja in/ali staršev …).

Vključi.vse izziva torej ni razrešil. Pa saj to niti ni bil niti ni mogel biti cilj. Je pa nanj (ponovno) opozoril. Spregovoril. Odprl Pandorino skrinjico stereotipov, predsodkov in podzavestne pristranskosti.

Zdaj torej veste. Ignoranca ni več mogoča.

PIŠE: mag. Natalie C. Postružnik, FOTO: Andrej Križ