STROKOVNO

Zavarovalnice smo povprašali, kakšne vrste zavarovanj priporočajo lastnikom podjetij. Izvedeli smo, da so najpogostejša zavarovanja premoženjska, sledijo jim nezgodna zavarovanja zaposlenih in avtomobilska zavarovanja. Nekatere zavarovalnice nudijo tudi odgovornostna zavarovanja in zavarovanja finančnih izgub ter terjatev.

Ne glede na to, s kakšnim poslom se ukvarjate, imate opravka z ljudmi. Z zaposlenimi, strankami in vašim poslovnim okoljem. Vodje in drugi profesionalci si tako vsakodnevno zastavljamo vprašanja, kot so: Kako in kaj sporočati sodelavcem, da bodo motivirani in zavzeto opravljali svoje delo ter dosegali zastavljene cilje? Kaj sporočati strankam, da bodo prisluhnile? Kaj ponujajo naši izdelki in storitve? Kakšne informacije prikazati? Kakšno izkušnjo ponuditi?

V poznih devetdesetih letih sem se s kolegoma udeležila delavnice Pospešenega učenja. To je bila moja prva izkušnja s področja povečevanja učinkovitosti in učinka učenja s pomočjo razumevanja osnov delovanja naših možganov. Navdušenje nad tehniko je bilo takojšnje in nemudoma sem jo začela vključevati v svojo prakso in razvojne aktivnosti. Leta 2011, ko sem svoje podjetje vodila že dobrih 10 let, sem se odločila nadgraditi hitrost in učinkovitost naše učne dejavnosti.

Kot vemo, so stalni kupci naša najbolj dragocena naložba iz več razlogov. Ker nas že poznajo in nam zaupajo. Ker običajno sprejmejo naše cene, ne izbirajo drugih ponudb vedno znova in se ne pregovarjajo za najnižjo vrednost ob vsaki priložnosti. In ker nam oprostijo tudi kakšno napako pri našem delu, ne da bi zaradi tega takoj iskali drugega ponudnika. 

Govorili smo s Sonjo Klopčič, poslovno svetovalko in razvijalko sodelovalnega voditeljstva ter avtorico knjige Voditeljstvo, ki v svoji knjigi podrobno opisuje notranji svet ljudi na vodilnih položajih, išče pozitivne plati tudi v neuspehu ter nam predstavlja pri nas še precej nepoznan način vodenja – sodelovalno voditeljstvo.

Vedno več strokovnjakov ugotavlja, da smo v žaru dela in v družbi, kjer vladajo zakoni kapitalizma, sicer dvignili produktivnost, vendar smo nekje v procesu zanemarili ključno sestavino, ki tlakuje pot do poslovnega uspeha – medsebojne odnose.

Lepota in estetika sta nekaj, k čemur podzavestno nenehno stremimo. Sta motivacija, potrditev, zaupanje, gonilna sila. Vpeti sta v prav vsak atom našega življenja in na nas vplivata bolj, kot se zavedamo, ali pa bi si morda želeli priznati. Tesno sta prepleteni z našim vsakdanjim življenjem in vplivata na naše odločitve.

Pravilna raba jezika je naša osebna vizitka, jezikovna odličnost pa pomemben del poslovanja, ki največkrat ustvari prvi vtis.

Ali lahko izmerimo ljubezen?

Prof. dr. Aleksandra Lobnik, predstojnica Centra za senzorsko tehniko, Vodja laboratorija za kemijo in okoljevarstvo, FS, UM, Direkotrica R&R IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d.o.o., So-ustanoviteljica IOS, d.o.o., ki se ukvarja z meritvami, raiskavami, izobraževanjem in zagotavljanjem znanstvenih ter strokovnih informacij v zvezi z obnovljivimi viri energije, varstvom okolja, senzorji in novimi materiali in tehnična direktorica projekta RESYNTEX.

Ljudje radi gledamo in pika. Že odkar smo bili dojenčki, radi gledamo. Slike in podobe v otroških knjižicah so bile prve, nad katerimi smo se navduševali, se iz njih učili in prejemali življenjske nauke. Najprej so nam bile ljube tiste z enostavnimi oblikami in osnovnimi barvami, ki smo jih takoj razumeli, nato takšne s kompleksnejšimi elementi iz našega okolja. Ko smo se naučili procesirati in razumeti podobe na papirju, pa nam je bolj zanimiva postala gibljiva slika.

V današnjem globalnem svetu, ko se veliko poslovanja seli na svetovni splet, morajo podjetja posebno pozornost posvečati informacijski varnosti. Spletna varnost ni samo protivirusni program in požarni zid, saj pojem »informacijska varnost« zajema tudi vèdenje in delovanje vseh zaposlenih.

Kako pogosto se znajdete v situaciji, ko pričnete za svojo srečo, uspeh in osebno zadovoljstvo iskati rešitve zunaj sebe ali celo za pomanjkanje le-teh krivite druge ljudi?