STROKOVNO

Družinska podjetja v svetu in doma predstavljajo vse večji delež gospodarske rasti, inovacij, zaposlovanja in socialne integracije. Da neko podjetje opredelimo  kot družinsko, mora vključevati družino, podjetje in lastništvo. Za uspešen razvoj pa so poleg podjetniške žilice med drugim ključne še vodstvene sposobnosti, ustrezna komunikacija in razmejitev med zasebnim in poslovnim delom življenja.

Poznamo številne oblike družinskih podjetij, od mikropodjetij, kjer sta zaposlena samo dva, prek srednjih do velikih družinskih korporacij, od tistih, ki ne presežejo 20 let delovanja, do takih, ki preidejo v drugo, tretjo ali celo četrto in več generacijo. A skupno vsem je vprašanje, kako preiti ali preoblikovati družinski posel v korporativno strokovno vodeno poslovno podjetje, ki bo ohranjalo družinsko tradicijo, a se razvijalo in rastlo v skladu z željami in pričakovanji lastnikov.

Vodenje in coaching v družinskih podjetjih

Čeprav je coaching namenjen vsem, ne glede na to, ali želijo napredek na osebno-razvojnem ali ciljno usmerjenem poslovnem področju, je še prav posebno priporočljiv za družinska podjetja. Uspešen coaching pristop v družinskih podjetjih združuje poslovni razvoj in družinske vrednote. Ta pristop omogoča vodjem razvoj njihovih lastnih vodstvenih sposobnosti v okviru družinskega podjetja in tradicije, ki jo podjetje nadaljuje ali vzpostavlja. Seveda pomaga pri strateškem načrtovanju, dedovanju, prenosu v drugo generacijo, a usmerja na odnose, pričakovanja, občutke, ob tem pa upošteva družinske cilje, poslanstvo in vizijo. Najpomembnejše pa je, da presega izzive, ki se pojavljajo v preseku med poslom in družino.

Zakaj družinska podjetja uporabljajo coaching?

Na ta način namreč trenutni in prihodnji vodje lažje opredelijo svoje želje, zahteve, pričakovanja in s tem omogočijo razvoj edinstvenih kompetenc in vodstvenih sposobnosti v krogu družine in podjetja. Lastnikom je namreč lažje predati vodenje na naslednjo generacijo, kadar imajo ob sebi izkušenega strokovnjaka, konzultanta, ki jih v tem čustveno in sistemsko zahtevnem procesu vodi in usmerja. Pomaga lastnikom, menedžerjem, vodjem družinskega podjetja, da se lažje soočijo s spremembami, ki nujno nastopijo. Pomaga pri razmišljanju in načrtovanju individualnega osebnega in poslovnega razvoja skozi ugotovljene posebne
potrebe podjetja in posameznika. Nudi pomoč pri boljšem razumevanju sorojencem, partnerjem in družini pri usklajevanju zasebnega in poslovnega življenja. 

Kaj je ključno za spremembo?

  • Da bi naredili spremembo, ki predstavlja korak naprej v razvoju in rasti, se moramo res najprej osredotočiti na strukturo in procese znotraj družinskega podjetja, a spremembo bomo dosegli ali uzavestili šele, ko bodo interesi vseh – zaposlenih, menedžmenta in lastnikov – optimalno izpolnjeni in spremembe razumljene. Da bi nam to uspelo, moramo zadovoljiti osnovne zahteve:
    da družinska podjetja znajo pritegniti in zadržati najboljše kadre, ki niso nujno del družine, pri čemer je bistveno še, da zaposlujejo nepristransko, glede na sposobnosti in ne glede na simpatičnost ali nezdravo lojalnost, obenem pa nastavijo sistem nagrajevanja in motiviranja zaposlenih, ne zgolj članov družine;
  • da znajo zagotavljati in graditi kulturo zaupanja in transparentnosti, da je vodenje učinkovito in upravljanje transparentno, odgovorno in brez fig v žepih;
  • da znajo opredeliti in zastaviti učinkovito organizacijsko strukturo, pri čemer imajo v mislih optimizacijo poslovanja in delovanje po načelu, kako z danimi sredstvi v danem trenutku narediti največ, kar zmoreš;
  • da so zaposleni vključeni v proces spremembe, ljudje bodo namreč brez prisile in dejavno sodelovali samo v procesu sprememb, v katerega so bili dejavno vpeti, in pri čemer je njihovo mnenje štelo;
  • da se lastnik ali družina zaveda, da mora nenehno dejavno delati na sebi, da bi bil/a lahko pripravljen/a na vse tranzicijske procese, ki ga/jo čakajo ali v katerih se znajde.

Vsak od nas potrebuje pogled v ogledalo

Zakaj tako simboličen zaključek?

Ker je ključno, da s svojimi mislimi, strahovi, morebitnim zatečenim stanjem nismo sami, ampak imamo nasproti sebe usposobljeno osebo, ki nas vodi na poti rasti in/ ali sprememb. Da nam pogled v ogledalo ne prikrije, ampak razkrije, da se ne zgolj gledamo, ampak tudi jasno vidimo. Kako bi namreč delali spremembe, če jih najprej ne vidimo, prepoznamo, uzavestimo?

Kako se spopasti z izzivom transformacije družinskega podjetja s pomočjo coachinga?

Vsaka sprememba v prvem trenutku povzroča odpore. Zato so potrebni čas, strokovno znanje, grajenje nove kulture, sprememba miselnosti in navad vseh, ki so del družinskega podjetja (lastnika, menedžmenta, članov družine in drugih zaposlenih – seveda začnemo pri vrhu, a ključno je, da so v spremembe vpeti vsi, do zadnjega člana!), dejavna vključenost pri oblikovanju novega in izkušen konzultant, ki zna podjetje povesti in varno peljati po poti sprememb.

Kako vam lahko pomagamo?


Vodimo vas, da boste znali privabiti in zadržati najboljše kadre, razviti kulturo zaupanja in transparentnosti ter vzpostaviti učinkovito organizacijsko strukturo, ki zagotavlja rast in razvoj.

1. Privabite in zadržite najboljše kadre

Kako izbrati prave – kdo nam koristi in kdo nam je všeč? Motiviranje in nagrajevanje v sistemu in umu. Motivacija in timsko delo za uspeh podjetja. Upravljanje s časom, samim seboj in timom za manjši stres in večje zadovoljstvo.

2. Razvijte kulturo zaupanja in transparentnosti

Grajenje kulture v skladu s politiko podjetja. Razvijanje skupne vizije, ciljev in strategije za razvoj. Trening vodenja in trening dela v kolektivu. Reševanje konfliktov in upravljanje z njimi za korake naprej. Sprejemanje in izvajanje odločitev. Grajenje odnosov in skupen razvoj.

3. Vzpostavite učinkovito organizacijsko strukturo, ki zagotavlja rast in razvoj

Kje smo – kam želimo – kako do tja? Življenjski cikel našega podjetja, v kateri fazi smo in kako stopiti v novo? Optimizacija vseh procesov podjetja od ideje do izvedbe.

Odločite se ZA projekt, v katerem vam zagotavljamo rezultat v treh korakih do spremembe – delo v strateški coaching skupini – dejavni trening na vseh ravneh – individualni coaching s konzaltingom izvršnega vodstva.

EVRA d. o. o., izkušeni konzultanti, coachi, predavatelji in psihologi

www.evra-agencija.si / 040 623 511 / Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.