STROKOVNO

Pravilna raba jezika je naša osebna vizitka, jezikovna odličnost pa pomemben del poslovanja, ki največkrat ustvari prvi vtis.

Ker prvega vtisa ne moremo narediti drugič, si lahko s pravilno rabo jezika vrata v svet osebnih in poslovnih priložnosti, tudi s pomočjo ustrezne rabe jezika, odpremo ali zapremo. Irena Potočar Papež, je v knjigi, z istoimenskim naslovom Jezikovna odličnost, zbrala nekaj najpomembnejših jezikovnih pravil in opozoril, ki so lahko prijazen vodnik in pomočnik pri vsakodnevnem pisanju v zasebnem in javnem prostoru.

Jezik je živ in se spreminja a nekatera pravila ostajajo in k naši osebni ali poslovni predstavitvi tako sodi tudi poznavanje njegove pravilne rabe.

»Na podlagi jezika si sogovornik oziroma prejemnik našega sporočil (pisnega ali ustnega) ustvari mnenje o nas in organizaciji, v kateri delamo«, pove Irena Potočar Papež in nadaljuje, da je prvi vtis odraz našega znanja, spretnosti in veščin komuniciranja ter poslovnega in/ali osebnega bontona in navaja: »Napiši mi sporočilo in povem ti, kdo in kaj si.«

Vsako pisno komuniciranje je torej odraz nas in nas po njem ljudje sprejemajo.

»Vsak je strokovnjak na določenem področju, pisno komuniciranje pa je bolj ali manj sestavni del vsakega dela in poklica. Pravzaprav je sposobnost ustreznega pisnega komuniciranja (včasih nenapisana) kompetenca številnih delovnih mest.«

Kako napišemo dopis, povabilo, kdaj uporabimo veliko in kdaj malo začetnico, ločila, ki našemu pisanju dajo smisel, slogovna ustreznost, netiketa in jezikovni bonton so osnovne prvine pravilne rabe jezika, ko pišemo zasebno ali poslovno, pri interni komunikaciji ali navzven.

»Potovanja od sporočevalca do naslovnika so namreč lahko mojstrsko izpeljana, če je pisec nenehno 'na preži', brusi svoje znanje in komunikacijske veščine ter se zaveda enkratnosti vsakega dejanja in pisnega sporočila posebej. In seveda obvlada jezikovna pravila oziroma ve, kam mora pokukati, da bo dobil odgovore na svoja vprašanja.«

PIŠE: Urška Repina