STROKOVNO

Da neko podjetje lahko opredelimo kot družinsko, mora vključevati tri bistvene elemente: družino, podjetje in lastništvo. Družinska podjetja predstavljajo model najbolj trajnega podjetja na svetu, saj kontinuirani uspeh družinskih podjetij temelji na zagotavljanju, da bo naslednja generacija, ki bo prejela »štafetno palico«, motivirana za sprejemanje izzivov in bo pripravljena na delo in za nadaljnjo rast, bodisi finančno, strateško, strukturno in organizacijsko.

Prav nobenega dvoma ni, da so družinska podjetja pomembno gonilo gospodarske rasti, inovacij, zaposlovanja in socialne integracije.

Kako poslujejo družinska podjetja?

Največ podpore in zaupanja ima ustanovitelj družinskega podjetja v družinskih članih in prijateljih, saj zanj mnogokrat predstavljajo edini in najboljši vir finančne podpore. V prvi vrsti zaposlujejo družinske člane in prijatelje, imajo pa tudi močnejšo socialno zmogljivost od ne-družinskih podjetij. Lastniki-managerji so v povprečju starejši od managerjev v ne-družinskih podjetjih, v lastno podjetje vložijo več časa in truda, ker so interesi podjetja zanje na prvem mestu. 

Pogosto kot svetovalce zaposlujejo tretje osebe (ne-družinske člane), a navadno take, s katerimi so v preteklosti že razvili visoko raven zaupanja v krogu družine, saj v upravljalno-vodstveni proces težje spuščajo druge ljudi.

Družinsko podjetje je osebni projekt lastnika

Cilji lastnika-managerja in podjetja so precej podobni, posebej pri majhnih podjetjih, kjer se podjetje pravzaprav identificira skozi svojega lastnika. To je lahko v določenih situacijah tudi omejujoče, sicer nikakor v smislu, da bi imeli lastniki omejene ambicije, ampak predvsem v tem, da si želijo in načrtujejo proces rasti in razvija do te mere, da ne izgubijo nadzora nad svojim podjetjem. Poznani so primeri, ko je družinska podjetniška zgodba o uspehu prerasla čez meje obvladljivosti, dobila novega, večjega lastnika, vloga starega pa se je posledično omejila zgolj na črko na papirju, vse dokler ni izgubil povezave z nekoč lastnim podjetjem. 

Značajske, podjetniške, vodstvene, intelektualne in osebne lastnosti so različne v različnih fazah razvoja podjetja. Pomanjkljivosti naj izboljšuje in rešuje s pomočjo dodatnih izobraževanj, z zaposlovanjem dodatnega svetovalnega kadra, z izmenjavo izkušenj z drugimi podjetniki itd. Lastnik-manager mora nujno graditi široko mrežo poznanstev, saj s tem dobi veliko informacij s trga, ki so pomembne za poslovanje in napredovanje podjetja.

Brez vodstvenih sposobnosti ne gre

Za razvoj vsakega podjetja so potrebne upravljalno-vodstvene sposobnosti, podjetniški duh, energija in pogum za prevzemanje poslovnih tveganj. Naštete lastnosti so nujne za uresničevanje ciljev ter polno izkoriščanje poslovnih možnosti. 

Kljub temu pa pri tem ne gre zanemariti dejstva, da je lahko nasledstvo pri nekaterih podjetjih prednost, pri drugih pa neuspeh, saj ni nujno, da ima naslednja generacija v družini zadostne in ustrezne kompetence za nadaljevanje poslovanja podjetja, tveganje za družinsko podjetje pa predstavlja tudi možnost pojava konfliktov v družini.

Družinska podjetja kot gonilo gospodarske rasti in inovacij

Po podatkih Evropske komisije iz leta 2013 20 milijonov malih in srednje velikih podjetij predstavlja 99% vseh podjetij in so ključno gonilo gospodarske rasti, inovacij, zaposlovanja in socialne integracije v Evropi. Vsekakor si lahko vsi skupaj želimo še več strastnih in idej polnih posameznikov, ki so dovolj drzni, da se odpravijo na to pot. Seveda pa za uspeh potrebujejo podporno okolje. A to je že naslednja tema.

PIŠE:  Martin Železnik,  Deloitte d.o.o.