STROKOVNO

Ena izmed najpogostejših stisk, s katero se mora vsakodnevno spopadati veliko vodij in menedžerjev, je obvladovanje dinamičnega ravnovesja v položaju, ko smo del organizacijske strukture nekje »vmes«. Kaj pomeni dinamično ravnovesje? Kako doseči lastno stanje, v katerem ne bomo izgubljali energije z večno dilemo, kako istočasno usmerjati in motivirati podrejene sodelavce, obenem pa izpolniti pričakovanja tistih, ki smo jim sami odgovorni?

Pravzaprav bi morali govoriti o t. i. tridimenzionalni odgovornosti, ki naj bo v dinamičnem ravnovesju s tridimenzionalnimi pritiski in zahtevami, ki spremljajo vsakdanjik na delovnem mestu. Vodja ali kakšen področni direktor, menedžer sektorja morajo negovati pozitivne odnose s sodelavci na isti hierarhični ravni, obenem pa usmerjati, motivacijsko vplivati in vrednotiti delo ter rezultate podrejenih sodelavcev. K temu se pridružuje še tretja dimenzija, tista, ki z močno silo pričakovanj in zahtev s samega vrha podjetja pritiska na področnega vodjo.

Vzemite si čas za premislek in poglejte, kaj so vaše težave, kaj pa so težave podjetja ali težave najvišjega vodstva podjetja ter kaj so stiske in dileme vaših podrejenih. Nemogoče je absorbirati in ponotranjiti vse našteto. Usmerite se v tisto, na kar imate neposredni vpliv, in v tisto, kar je del vaših prepoznanih kompetenc. Včasih temu rečemo diferenciacija: ugotovite, kaj so vaše lastne težave in stiske in kaj niso, čeprav vam jih vsiljujejo nadrejeni in podrejeni. To je pogost pojav znotraj delovnih skupin. Posamezniki ali podskupine razvijejo prefinjene komunikacijske načine, s katerimi projicirajo svoje stiske, dileme, nezadovoljstvo z vodjo in se počutijo razbremenjene, ko jim to naposled uspe. Premišljujte o teh situacijah, ko ste mirni in sproščeni. Tudi pri tem vaja dela mojstra. Velikokrat se nam zdi, da stvari napredujejo prepočasi. Vse je proces – enako, kot je proces rast podjetja, je proces tudi osebnostni razvoj vodje, menedžerja, direktorja. Vse zahteva svoj čas. Pogosto bo dobrodošla pomoč konzultanta ali coacha, ki ima posebna znanja in izkušnje, s katerimi lahko pomaga in usmerja menedžerja ali celotno delovno skupino.

Ne bodite kurir!

Nikoli ne sprejmite poenostavljene vloge kurirja – prenašalca navodil z višjih ravni na vaše podrejene. V sodelavcih boste vzbudili dilemo, čemu vas potemtakem v podjetju sploh potrebujejo in plačujejo. Vsaka razvojno usmerjena delovna organizacija potrebuje vodje in menedžerje srednje ravni, ki razmišljajo, dajejo pobude, filtrirajo veliko količino informacij, ki so jim dnevno izpostavljeni – seveda z vseh treh dimenzij.…………………………………..

Raziskave in praktične izkušnje kažejo, da je vsakodnevno funkcioniranje podjetij v največji meri odvisno od utečenih delovnih skupin, ki izvajajo ključne procese, ter od njihovih vodij, ki te procese usmerjajo in nadzirajo. Tudi fluktuacija srednjega sloja vodij je mnogokrat manjša kot fluktuacija najvišje menedžerske ravni. Žal ni tako malo podjetij, ki, kljub slabi organizacijski kulturi in demotivacijski delovni klimi, napredujejo relativno dobro. To je fenomen vztrajnosti – inercije strokovnih skupin znotraj podjetja, v katerih si člani medsebojno zaupajo in so dobro operativno vodene. Bodite ponosni, če ste vodja takšne skupine. Najbrž pa sami čutite, da s takšnim načinom ne more biti preboja in razvoja celotnega podjetja.  

Vsi smo del tridimenzionalne mreže

Zelo pogosto naletimo na zmotno mišljenje, da obstajajo poklici, profili, službeni ali celo družbeni položaji, na katerih nekateri srečneži niso nikomur odgovorni, razen sebi. Ampak tudi najpreprostejši obrtnik, rokodelec, ki desetletja opravlja mirno obrt, je na eni strani odvisen od dobaviteljev virov, materiala, orodja, s katerimi se pogaja za ceno, na drugi strani pa od kupcev svojih izdelkov ali storitev. In vsak predsednik vlade ima nad seboj parlament, običajno pa še lastno politično stranko. Vsi dejavni ljudje smo del mikro sistema v delovni organizaciji in obenem večjega družbenega sistema. Količina tridimenzionalne odgovornosti pa močno niha od poklica do poklica in od položaja do položaja.

 Piše: Igor Ambrožič