STROKOVNO

Pred 25-imi leti sem se prvič srečala s Strength Deployment Inventory (SDI©) in hitro ugotovila, da je to izjemno koristno orodje, ne le zame osebno, temveč tudi za moje delo z drugimi ljudmi. Od takrat SDI vpletam v večino svojih delavnic, razvojnih iniciativ in treningov, ki jih izvajam.

Vsak si želi biti srečen – a kaj, ko za srečo skoraj nič ne naredimo. Če je sreča pri delu tako pomembna, zakaj marsikomu predstavlja tako abstrakten pojem?

Ko sem začela s svojo kariero kot trenerka, sem imela veliko srečo, da sem imela vodjo, ki me je odlično poučila o strukturi in osnovah profesionalnega trenerstva. To mi je dalo odlično izhodišče za pripravo in izdelavo programov, vizualnih pripomočkov in vaj ter vodenje skupine, da jih pritegnem k aktivnostim, s katerimi bomo dosegli cilje.

Ne glede na to, s kakšnim poslom se ukvarjate, imate opravka z ljudmi. Z zaposlenimi, strankami in vašim poslovnim okoljem. Vodje in drugi profesionalci si tako vsakodnevno zastavljamo vprašanja, kot so: Kako in kaj sporočati sodelavcem, da bodo motivirani in zavzeto opravljali svoje delo ter dosegali zastavljene cilje? Kaj sporočati strankam, da bodo prisluhnile? Kaj ponujajo naši izdelki in storitve? Kakšne informacije prikazati? Kakšno izkušnjo ponuditi?

V poznih devetdesetih letih sem se s kolegoma udeležila delavnice Pospešenega učenja. To je bila moja prva izkušnja s področja povečevanja učinkovitosti in učinka učenja s pomočjo razumevanja osnov delovanja naših možganov. Navdušenje nad tehniko je bilo takojšnje in nemudoma sem jo začela vključevati v svojo prakso in razvojne aktivnosti. Leta 2011, ko sem svoje podjetje vodila že dobrih 10 let, sem se odločila nadgraditi hitrost in učinkovitost naše učne dejavnosti.

Zaposleni in vodje z znanjem NLP pomenijo konkurenčno prednost, dober poslovni trener pa je, podobno kot v športu, nepogrešljiv, če želite vrhunske poslovne rezultate v današnjem visoko konkurenčnem okolju.

Pred 20 leti je bilo znanje angleškega ali kakega drugega svetovnega jezika zaželeno, danes pa je nujno, če želi podjetje poslovno delovati in biti konkurenčno na globalnem trgu.

Mednarodna zveza coachev (International Coach Federation – ICF) opredeljuje coaching kot “nenehen proces, ki ljudem pomaga doseči izjemne rezultate v življenju, karieri, podjetjih in organizacijah. Skozi proces “coachinga” posamezniki poglobijo svojo sposobnost za učenje, povečajo svojo uspešnost in poglobijo kvaliteto svojega življenja.”

Kinestetika izhaja iz grške  besede »kinesis«, ki pomeni gibanje, in »aisthesis«, ki označuje zaznavanje, občutenje in dojemanje. Gre torej za to, kaj zaznavamo, občutimo in dojamemo skozi svoje gibanje.

Velikokrat slišimo, da so zaposleni najpomembnejši kapital podjetij. Če to drži, je to vrednost treba plemenititi z vlaganjem. To pa nikakor ni zgolj višina plače, dnevno motiviranje ali majhne bonitete, s katerimi nagrajujemo najboljše in najbolj prizadevne kadre. Če želimo biti konkurenčni in uspešni v zaostrenih razmerah, v katerih preživijo le najboljši, je pomembno vlagati predvsem v intelektualni razvoj in rast zaposlenih. Vodilne menedžerke in direktorice podjetij, ki izobražujejo vodstveni kader, smo povprašali o smernicah in pomeni izobraževanj za menedžerje v podjetjih.