STROKOVNO

Prodaja je gonilo vsakega podjetja. Brez nje še tako dobri izdelki in storitve ne najdejo poti do kupcev. In brez uspešne prodaje ni naročil, njihove izvedbe, izdanih računov in denarja.

Verjetno med nami ni človeka, ki kot otrok ne bi verjel vsaj v enega od treh mož, ki jih srečujemo ob zaključku leta. Morda se skriva nekaj resnice v tem, da smo ravno zaradi tega naklonjeni obdarovanju (še posebej) konec leta tudi v podjetjih.

Obdarovanje sodelavcev ob kocu leta je lepa gesta, ki ima pozitiven vpliv na motiviranost in lojalnost sodelavcev. Vendar, pozor! Večina daril zaposlenim je podvržena plačilu dohodnine. Kako torej obdarovati sodelavce in optimizirati s tem povezane davščine?

Sprehod po bankah terja nemalo časa, zato smo se v uredništvu revije Direktor odločili, da se sprehodimo namesto vas in pripravimo kratek pregled tega, kar banke ponujajo. Pogovarjali smo se z 8 bankami, ki na slovenskem trgu ponujajo kredite srednjim in malim podjetjem.

Zaposleni in vodje z znanjem NLP pomenijo konkurenčno prednost, dober poslovni trener pa je, podobno kot v športu, nepogrešljiv, če želite vrhunske poslovne rezultate v današnjem visoko konkurenčnem okolju.

Pred 20 leti je bilo znanje angleškega ali kakega drugega svetovnega jezika zaželeno, danes pa je nujno, če želi podjetje poslovno delovati in biti konkurenčno na globalnem trgu.

Kreditom, ki jih najamete in zavarujete pri bankah velja nameniti posebno pozornost, saj s tem ščitite le banko in ne svojega podjetja, posledično pa tudi ne svoje družine. Po Zakonu o dedovanju RS namreč vse naše dolgove dedujejo dediči, tudi mladoletni otroci. Poskrbite torej, da v primeru smrti direktorja oz. podjetnika, družina podeduje zdravo podjetje brez dolgov.

Leta 2011 je novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1E), kot posledica svetovne gospodarske krize, prinesla omejitve poslovnih priložnosti za podjetnike, managerje in nadzornike. Po vmesnih spremembah zakona in zadnji noveli ZGD-1I iz julija 2015 omejitve ostajajo za ustanovitelje družb, družbenike in podjetnike, s ciljem preprečiti nepošteno poslovno prakso in ustanavljanje podjetij na zalogo.

Da neko podjetje lahko opredelimo kot družinsko, mora vključevati tri bistvene elemente: družino, podjetje in lastništvo. Družinska podjetja predstavljajo model najbolj trajnega podjetja na svetu, saj kontinuirani uspeh družinskih podjetij temelji na zagotavljanju, da bo naslednja generacija, ki bo prejela »štafetno palico«, motivirana za sprejemanje izzivov in bo pripravljena na delo in za nadaljnjo rast, bodisi finančno, strateško, strukturno in organizacijsko.

Zagotovo ste že slišali ali prebrali frazo, da so mediji psi čuvaji (ang. 'watchdog') družbe in njene demokracije. Gre za na videz preprost sistem, v katerem javnost s pomočjo in s posredovanjem množičnih medijev nadzoruje državo, njene institucije in posameznike ter daje različne pobude. Mediji naj bi na ta način odpirali široko polje javne razprave, ki naj bi pripomogla k splošnemu napredku in socialni blaginji. Tako pravi teorija.

Mednarodna zveza coachev (International Coach Federation – ICF) opredeljuje coaching kot “nenehen proces, ki ljudem pomaga doseči izjemne rezultate v življenju, karieri, podjetjih in organizacijah. Skozi proces “coachinga” posamezniki poglobijo svojo sposobnost za učenje, povečajo svojo uspešnost in poglobijo kvaliteto svojega življenja.”

Preden sem začela aktivno delati na Vključi.vse (projektu Združenja Manager za večji delež žensk na vodstvenih mestih v menedžmentu), nisem verjela v kvote. Verjela sem v enakopravnost in enakovrednost žensk in moških. Sedaj me načenjajo resni dvomi.