STROKOVNO

Ali lahko izmerimo ljubezen?

Prof. dr. Aleksandra Lobnik, predstojnica Centra za senzorsko tehniko, Vodja laboratorija za kemijo in okoljevarstvo, FS, UM, Direkotrica R&R IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d.o.o., So-ustanoviteljica IOS, d.o.o., ki se ukvarja z meritvami, raiskavami, izobraževanjem in zagotavljanjem znanstvenih ter strokovnih informacij v zvezi z obnovljivimi viri energije, varstvom okolja, senzorji in novimi materiali in tehnična direktorica projekta RESYNTEX.

Ljudje radi gledamo in pika. Že odkar smo bili dojenčki, radi gledamo. Slike in podobe v otroških knjižicah so bile prve, nad katerimi smo se navduševali, se iz njih učili in prejemali življenjske nauke. Najprej so nam bile ljube tiste z enostavnimi oblikami in osnovnimi barvami, ki smo jih takoj razumeli, nato takšne s kompleksnejšimi elementi iz našega okolja. Ko smo se naučili procesirati in razumeti podobe na papirju, pa nam je bolj zanimiva postala gibljiva slika.

V današnjem globalnem svetu, ko se veliko poslovanja seli na svetovni splet, morajo podjetja posebno pozornost posvečati informacijski varnosti. Spletna varnost ni samo protivirusni program in požarni zid, saj pojem »informacijska varnost« zajema tudi vèdenje in delovanje vseh zaposlenih.

Kako pogosto se znajdete v situaciji, ko pričnete za svojo srečo, uspeh in osebno zadovoljstvo iskati rešitve zunaj sebe ali celo za pomanjkanje le-teh krivite druge ljudi?

Prodaja je gonilo vsakega podjetja. Brez nje še tako dobri izdelki in storitve ne najdejo poti do kupcev. In brez uspešne prodaje ni naročil, njihove izvedbe, izdanih računov in denarja.

Verjetno med nami ni človeka, ki kot otrok ne bi verjel vsaj v enega od treh mož, ki jih srečujemo ob zaključku leta. Morda se skriva nekaj resnice v tem, da smo ravno zaradi tega naklonjeni obdarovanju (še posebej) konec leta tudi v podjetjih.

Obdarovanje sodelavcev ob kocu leta je lepa gesta, ki ima pozitiven vpliv na motiviranost in lojalnost sodelavcev. Vendar, pozor! Večina daril zaposlenim je podvržena plačilu dohodnine. Kako torej obdarovati sodelavce in optimizirati s tem povezane davščine?

Sprehod po bankah terja nemalo časa, zato smo se v uredništvu revije Direktor odločili, da se sprehodimo namesto vas in pripravimo kratek pregled tega, kar banke ponujajo. Pogovarjali smo se z 8 bankami, ki na slovenskem trgu ponujajo kredite srednjim in malim podjetjem.

Zaposleni in vodje z znanjem NLP pomenijo konkurenčno prednost, dober poslovni trener pa je, podobno kot v športu, nepogrešljiv, če želite vrhunske poslovne rezultate v današnjem visoko konkurenčnem okolju.

Pred 20 leti je bilo znanje angleškega ali kakega drugega svetovnega jezika zaželeno, danes pa je nujno, če želi podjetje poslovno delovati in biti konkurenčno na globalnem trgu.

Kreditom, ki jih najamete in zavarujete pri bankah velja nameniti posebno pozornost, saj s tem ščitite le banko in ne svojega podjetja, posledično pa tudi ne svoje družine. Po Zakonu o dedovanju RS namreč vse naše dolgove dedujejo dediči, tudi mladoletni otroci. Poskrbite torej, da v primeru smrti direktorja oz. podjetnika, družina podeduje zdravo podjetje brez dolgov.

Leta 2011 je novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1E), kot posledica svetovne gospodarske krize, prinesla omejitve poslovnih priložnosti za podjetnike, managerje in nadzornike. Po vmesnih spremembah zakona in zadnji noveli ZGD-1I iz julija 2015 omejitve ostajajo za ustanovitelje družb, družbenike in podjetnike, s ciljem preprečiti nepošteno poslovno prakso in ustanavljanje podjetij na zalogo.