STROKOVNO

Z 2. januarjem 2016 bo potrjevanje računov postalo obvezno za vse, ki bodo za dobavo blaga ali storitev prejeli gotovinsko plačilo. ZDavPr sicer predvideva tudi prehodno obdobje dveh let, v katerem se bodo zavezanci lahko odločili za izdajo računov iz vezane knjige računov. Tudi tako izdane račune pa bo potrebno naknadno potrditi.

Nov evropski finančni okvir 2014-2020 tudi slovenskim organizacijam prinaša nove možnosti sofinanciranja različnih podjemov. Skupni evropski proračun je sicer skromnejši (za cca 30 mlrd. EUR, skupaj 960 mlrd. EUR), vendar še vedno dovolj bogat za uresničitev dobrih projektnih idej.

»Kako refinancirati predraga posojila?« je v času rekordno nizkih medbančnih obrestnih mer eno izmed ključnih vprašanj slovenskega podjetja. Saj se v luči navedenega zdi, da so nova posojila zelo poceni.

Ne glede na to, ali se ukvarjate s prodajo posameznikom ali podjetjem, naj bo to direktno ali preko spleta, v vseh primerih se je potrebno zavedati, da je v ozadju človek, kateremu prodajate. V preteklosti je veljalo, da je dober prodajalec tisti, ki je najbolj odločen, vztrajen in prepričljiv. Novi časi pa so s seboj prinesli nov in bolj učinkovit način prodaje, ki temelji na odnosu Human2Human, katerega osnova je (pre)poznavanje tipa osebnosti kupca.

Kinestetika izhaja iz grške  besede »kinesis«, ki pomeni gibanje, in »aisthesis«, ki označuje zaznavanje, občutenje in dojemanje. Gre torej za to, kaj zaznavamo, občutimo in dojamemo skozi svoje gibanje.

Vedno večja konkurenca in ekonomske razmere na trgu podjetja silijo k vedno večji učinkovitosti. Uspeh vsakega podjetja je odvisen od več različnih dejavnikov. Vsem, ne glede na velikost podjetja, dejavnost ipd. pa je skupno eno - ljudje.

Kaj ste pa vi danes naredili drugače in boljše kot včeraj? Kam vas to pelje? Je to tisto, kar si želite? In če ne, kaj boste naredili, da dosežete svoje prave cilje?

V seriji nasvetov za B2B osebno prodajo bomo začeli pri osnovah. Večina prodajnikov, ob tem pomisli na to, kako izvesti klic za dogovor sestanka, ker je še ne dolgo nazaj zadoščalo, da si uporabil tako imenovano listo znanih kontaktov, lastno ali že obstoječo bazo kontaktov v podjetju, in pričel z navezovanjem stikov. To še vedno deluje, vendar postaja čedalje manj učinkovito.

V današnjih razmerah postaja odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, kot eden izmed zakonsko opredeljenih načinov prenehanja delovnega razmerja, vse bolj množičen pojav in čedalje bolj pomembna tema v poslovnem in zasebnem življenju ter eno najpomembnejših vprašanj delovnopravne zakonodaje.

Pisanje tokrat začenjam z besedami Grubana, ki pravi: »Organizacije so ljudje, ne (le) predali organizacijskih shem. Zato je uspeh sleherne organizacije usodno odvisen od komuniciranja med in z ljudmi.« To je tudi izhodišče za nadaljnje pisanje in razmišljanje o tem, kako pomembno vlogo imajo zaposleni v organizaciji ─ za njeno delovanje in doseganje organizacijskih ciljev. Prav zato ne gre zanemariti dejstva, da je obravnava zaposlenih kot premoženja in ne kot stroška novodobno razmišljanje internega organizacijskega komuniciranja.

Verjetno ni podjetja, ki se ob razpisu prostega delovnega mesta ne znajde pred izzivom, kako v poplavi prijav najti pravega kandidata. Raziskave na področju trga dela potrjujejo, da določenega kadra na slovenskem trgu dela še vedno primanjkuje, s tem pa so podjetja postavljena v nezavidljiv položaj glede prepoznavanja talentov in izbire za njih pravega sodelavca.

Tako napoveduje Forresterjevo poročilo, ki je precej razburkalo poslovno javnost. Objavljeno je bilo letos v aprilu. Po napovedi njihovega analitika Andyja Hoarja naj bi do leta 2020 v ZDA 1 milijon prodajnikov izgubilo službo zaradi spleta. Število prodajnikov na področju B2B v ZDA ocenjujejo na 4,5 milijona. Glavni dejavnik sprememb bo preferenca kupcev, da raje sami naredijo raziskavo in nakup na spletu kot pa preko stika s prodajnikom.