STROKOVNO

Da neko podjetje lahko opredelimo kot družinsko, mora vključevati tri bistvene elemente: družino, podjetje in lastništvo. Družinska podjetja predstavljajo model najbolj trajnega podjetja na svetu, saj kontinuirani uspeh družinskih podjetij temelji na zagotavljanju, da bo naslednja generacija, ki bo prejela »štafetno palico«, motivirana za sprejemanje izzivov in bo pripravljena na delo in za nadaljnjo rast, bodisi finančno, strateško, strukturno in organizacijsko.

Zagotovo ste že slišali ali prebrali frazo, da so mediji psi čuvaji (ang. 'watchdog') družbe in njene demokracije. Gre za na videz preprost sistem, v katerem javnost s pomočjo in s posredovanjem množičnih medijev nadzoruje državo, njene institucije in posameznike ter daje različne pobude. Mediji naj bi na ta način odpirali široko polje javne razprave, ki naj bi pripomogla k splošnemu napredku in socialni blaginji. Tako pravi teorija.

Mednarodna zveza coachev (International Coach Federation – ICF) opredeljuje coaching kot “nenehen proces, ki ljudem pomaga doseči izjemne rezultate v življenju, karieri, podjetjih in organizacijah. Skozi proces “coachinga” posamezniki poglobijo svojo sposobnost za učenje, povečajo svojo uspešnost in poglobijo kvaliteto svojega življenja.”

Preden sem začela aktivno delati na Vključi.vse (projektu Združenja Manager za večji delež žensk na vodstvenih mestih v menedžmentu), nisem verjela v kvote. Verjela sem v enakopravnost in enakovrednost žensk in moških. Sedaj me načenjajo resni dvomi.

Z 2. januarjem 2016 bo potrjevanje računov postalo obvezno za vse, ki bodo za dobavo blaga ali storitev prejeli gotovinsko plačilo. ZDavPr sicer predvideva tudi prehodno obdobje dveh let, v katerem se bodo zavezanci lahko odločili za izdajo računov iz vezane knjige računov. Tudi tako izdane račune pa bo potrebno naknadno potrditi.

Nov evropski finančni okvir 2014-2020 tudi slovenskim organizacijam prinaša nove možnosti sofinanciranja različnih podjemov. Skupni evropski proračun je sicer skromnejši (za cca 30 mlrd. EUR, skupaj 960 mlrd. EUR), vendar še vedno dovolj bogat za uresničitev dobrih projektnih idej.

»Kako refinancirati predraga posojila?« je v času rekordno nizkih medbančnih obrestnih mer eno izmed ključnih vprašanj slovenskega podjetja. Saj se v luči navedenega zdi, da so nova posojila zelo poceni.

Ne glede na to, ali se ukvarjate s prodajo posameznikom ali podjetjem, naj bo to direktno ali preko spleta, v vseh primerih se je potrebno zavedati, da je v ozadju človek, kateremu prodajate. V preteklosti je veljalo, da je dober prodajalec tisti, ki je najbolj odločen, vztrajen in prepričljiv. Novi časi pa so s seboj prinesli nov in bolj učinkovit način prodaje, ki temelji na odnosu Human2Human, katerega osnova je (pre)poznavanje tipa osebnosti kupca.

Kinestetika izhaja iz grške  besede »kinesis«, ki pomeni gibanje, in »aisthesis«, ki označuje zaznavanje, občutenje in dojemanje. Gre torej za to, kaj zaznavamo, občutimo in dojamemo skozi svoje gibanje.

Vedno večja konkurenca in ekonomske razmere na trgu podjetja silijo k vedno večji učinkovitosti. Uspeh vsakega podjetja je odvisen od več različnih dejavnikov. Vsem, ne glede na velikost podjetja, dejavnost ipd. pa je skupno eno - ljudje.

Kaj ste pa vi danes naredili drugače in boljše kot včeraj? Kam vas to pelje? Je to tisto, kar si želite? In če ne, kaj boste naredili, da dosežete svoje prave cilje?

V seriji nasvetov za B2B osebno prodajo bomo začeli pri osnovah. Večina prodajnikov, ob tem pomisli na to, kako izvesti klic za dogovor sestanka, ker je še ne dolgo nazaj zadoščalo, da si uporabil tako imenovano listo znanih kontaktov, lastno ali že obstoječo bazo kontaktov v podjetju, in pričel z navezovanjem stikov. To še vedno deluje, vendar postaja čedalje manj učinkovito.