STROKOVNO

Koliko je vreden ugled podjetja? Glede na raziskavo, ki jo je opravila organizacija World Economic Forum, lahko kar 25 % vrednosti podjetja neposredno pripišemo ugledu – in glede na to, da je naš svet s pomočjo tehnološke povezanosti postal globalna vas, kjer lahko kupci, dobavna veriga, po svetu razpršeni notranji in zunanji deležniki, naš ugled globalno napadejo samo »z nekaj pritiski na tipke«, je ta številka danes najverjetneje še višja. Da je ugled neprecenljiva dobrina tudi svetovno znanim in uspešnim podjetnikom, najlepše oriše izjava Warrena Buffeta: »Če boste s slabimi odločitvami podjetje prikrajšali za dolarje, bom razumel. Če boste podjetje prikrajšali za ugled, bom neusmiljen!«

S pomočjo odzivne spletne strani dosežemo optimalno izkušnjo gledanja, enostavno branje vsebin in navigacijo, obračanje in drsenje v celotni paleti elektronskih naprav - od namiznega računalnika do mobilnih telefonov.

Korporativno komuniciranje je eden najpomembnejših dejavnikov uspeha vsakega podjetja. Z njim podjetje dejansko stopa v stik z zaposlenimi in potrošniki, sočasno pa dviguje njihovo moralo in krepi korporativno kulturo. Funkcija korporativnega komuniciranja je torej pomemben dejavnik uspeha, ki se ga ne da ovrednoti s številkami in osebno menim, da tudi te potrebe ni. Pomembno je le, da podjetje najde način, kako vgraditi komunikativno funkcijo v organizacijsko strukturo podjetja in jo nato čim bolj učinkovito in uspešno uporabljati.

Odločne korake v boju proti sivi ekonomiji je Vlada RS nakazala že v začetku leta s predstavitvijo Akcijskega načrta za uvedbo davčnih blagajn v Republiki Sloveniji. Temu je v začetku marca sledila javna objava Predloga Zakona o potrjevanju računov, ki predstavlja zakonodajno podlago za uvedbo tako imenovanega on-line sistema potrjevanja računov.

Še ne dolgo nazaj je direktor znanega slovenskega podjetja iskal novo poslovno sekretarko. Pritoževal se je, da je to v zadnjih nekaj letih že tretja, ki jo išče. Ko sem malo povrtala, kako to, da mu tako uhajajo, pa je jasno in glasno povedal, da se on pa že ne bo prilagajal nobeni tajnici.  Ona mora biti tisti, ki se mora prilagajati! Ona je tista, ki mora najti ta pravi odnos z njim

Velikokrat slišimo, da so zaposleni najpomembnejši kapital podjetij. Če to drži, je to vrednost treba plemenititi z vlaganjem. To pa nikakor ni zgolj višina plače, dnevno motiviranje ali majhne bonitete, s katerimi nagrajujemo najboljše in najbolj prizadevne kadre. Če želimo biti konkurenčni in uspešni v zaostrenih razmerah, v katerih preživijo le najboljši, je pomembno vlagati predvsem v intelektualni razvoj in rast zaposlenih. Vodilne menedžerke in direktorice podjetij, ki izobražujejo vodstveni kader, smo povprašali o smernicah in pomeni izobraževanj za menedžerje v podjetjih.

Poslovodja ali direktor v d. o. o. je poslovodni organ družbe, ki na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa. Poslovodenje je usmerjeno v organizacijo poslovanja družbe zaradi doseganja cilja družbe, tj. maksimiranje dobička. Poslovodjo imenujejo, pregledujejo in nadzorujejo njegovo delo ter ga tudi odpokličejo, družbeniki.

Kako učinkovita je vaša informacijska podpora pri vodenju projektov? In kakšno orodje bi bilo za vas popolno? Če v vašem podjetju še ne uporabljate sistema za upravljanje procesov ali projektno vodenje, se najbrž ubadate s težavami, kot so slaba komunikacija, ključne informacije so izgubljene nekje v arhivih e-pošte, prenos mehkih znanj med zaposlenimi je slab, zaposleni ne najdejo dokumentov, povezanih s projektom, za poročanje strankam so potrebne dolgotrajne analize dela.

Kako se povprečna družina odzove na krizne razmere (na primer izgubo delovnega mesta enega od članov)? Samoumevno, tako da se družinski člani odkrito pogovorijo o novonastalih razmerah, iščejo notranje možnosti za zniževanje stroškov, določijo prioritete in odgovornosti, intenzivno iščejo nove ideje za ublažitev kriznih razmer, svoje znanje in izkušnje usmerjajo v ustvarjanje novih priložnosti in si zelo dosledno prizadevajo doseči cilj - obvladati razmere in še naprej uspešno delovati. Takšno ravnanje temelji na zdravi kmečki pameti.

Enako kot drugi poslovneži s finančnega območja ste prišli do spoznanja, da so časi financiranja poslovanja z bančnimi posojili tako ali drugače minili. Postavljeni ste pred dejstvo, da če ne boste konkretno in dolgoročno učinkovito ukrepali, ni prihodnosti za vaš posel. Kaj narediti?