STROKOVNO

V današnjih razmerah postaja odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, kot eden izmed zakonsko opredeljenih načinov prenehanja delovnega razmerja, vse bolj množičen pojav in čedalje bolj pomembna tema v poslovnem in zasebnem življenju ter eno najpomembnejših vprašanj delovnopravne zakonodaje.

Pisanje tokrat začenjam z besedami Grubana, ki pravi: »Organizacije so ljudje, ne (le) predali organizacijskih shem. Zato je uspeh sleherne organizacije usodno odvisen od komuniciranja med in z ljudmi.« To je tudi izhodišče za nadaljnje pisanje in razmišljanje o tem, kako pomembno vlogo imajo zaposleni v organizaciji ─ za njeno delovanje in doseganje organizacijskih ciljev. Prav zato ne gre zanemariti dejstva, da je obravnava zaposlenih kot premoženja in ne kot stroška novodobno razmišljanje internega organizacijskega komuniciranja.

Verjetno ni podjetja, ki se ob razpisu prostega delovnega mesta ne znajde pred izzivom, kako v poplavi prijav najti pravega kandidata. Raziskave na področju trga dela potrjujejo, da določenega kadra na slovenskem trgu dela še vedno primanjkuje, s tem pa so podjetja postavljena v nezavidljiv položaj glede prepoznavanja talentov in izbire za njih pravega sodelavca.

Tako napoveduje Forresterjevo poročilo, ki je precej razburkalo poslovno javnost. Objavljeno je bilo letos v aprilu. Po napovedi njihovega analitika Andyja Hoarja naj bi do leta 2020 v ZDA 1 milijon prodajnikov izgubilo službo zaradi spleta. Število prodajnikov na področju B2B v ZDA ocenjujejo na 4,5 milijona. Glavni dejavnik sprememb bo preferenca kupcev, da raje sami naredijo raziskavo in nakup na spletu kot pa preko stika s prodajnikom.

Koliko je vreden ugled podjetja? Glede na raziskavo, ki jo je opravila organizacija World Economic Forum, lahko kar 25 % vrednosti podjetja neposredno pripišemo ugledu – in glede na to, da je naš svet s pomočjo tehnološke povezanosti postal globalna vas, kjer lahko kupci, dobavna veriga, po svetu razpršeni notranji in zunanji deležniki, naš ugled globalno napadejo samo »z nekaj pritiski na tipke«, je ta številka danes najverjetneje še višja. Da je ugled neprecenljiva dobrina tudi svetovno znanim in uspešnim podjetnikom, najlepše oriše izjava Warrena Buffeta: »Če boste s slabimi odločitvami podjetje prikrajšali za dolarje, bom razumel. Če boste podjetje prikrajšali za ugled, bom neusmiljen!«

S pomočjo odzivne spletne strani dosežemo optimalno izkušnjo gledanja, enostavno branje vsebin in navigacijo, obračanje in drsenje v celotni paleti elektronskih naprav - od namiznega računalnika do mobilnih telefonov.

Korporativno komuniciranje je eden najpomembnejših dejavnikov uspeha vsakega podjetja. Z njim podjetje dejansko stopa v stik z zaposlenimi in potrošniki, sočasno pa dviguje njihovo moralo in krepi korporativno kulturo. Funkcija korporativnega komuniciranja je torej pomemben dejavnik uspeha, ki se ga ne da ovrednoti s številkami in osebno menim, da tudi te potrebe ni. Pomembno je le, da podjetje najde način, kako vgraditi komunikativno funkcijo v organizacijsko strukturo podjetja in jo nato čim bolj učinkovito in uspešno uporabljati.

Odločne korake v boju proti sivi ekonomiji je Vlada RS nakazala že v začetku leta s predstavitvijo Akcijskega načrta za uvedbo davčnih blagajn v Republiki Sloveniji. Temu je v začetku marca sledila javna objava Predloga Zakona o potrjevanju računov, ki predstavlja zakonodajno podlago za uvedbo tako imenovanega on-line sistema potrjevanja računov.

Še ne dolgo nazaj je direktor znanega slovenskega podjetja iskal novo poslovno sekretarko. Pritoževal se je, da je to v zadnjih nekaj letih že tretja, ki jo išče. Ko sem malo povrtala, kako to, da mu tako uhajajo, pa je jasno in glasno povedal, da se on pa že ne bo prilagajal nobeni tajnici.  Ona mora biti tisti, ki se mora prilagajati! Ona je tista, ki mora najti ta pravi odnos z njim

Velikokrat slišimo, da so zaposleni najpomembnejši kapital podjetij. Če to drži, je to vrednost treba plemenititi z vlaganjem. To pa nikakor ni zgolj višina plače, dnevno motiviranje ali majhne bonitete, s katerimi nagrajujemo najboljše in najbolj prizadevne kadre. Če želimo biti konkurenčni in uspešni v zaostrenih razmerah, v katerih preživijo le najboljši, je pomembno vlagati predvsem v intelektualni razvoj in rast zaposlenih. Vodilne menedžerke in direktorice podjetij, ki izobražujejo vodstveni kader, smo povprašali o smernicah in pomeni izobraževanj za menedžerje v podjetjih.

Poslovodja ali direktor v d. o. o. je poslovodni organ družbe, ki na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa. Poslovodenje je usmerjeno v organizacijo poslovanja družbe zaradi doseganja cilja družbe, tj. maksimiranje dobička. Poslovodjo imenujejo, pregledujejo in nadzorujejo njegovo delo ter ga tudi odpokličejo, družbeniki.

Kako učinkovita je vaša informacijska podpora pri vodenju projektov? In kakšno orodje bi bilo za vas popolno? Če v vašem podjetju še ne uporabljate sistema za upravljanje procesov ali projektno vodenje, se najbrž ubadate s težavami, kot so slaba komunikacija, ključne informacije so izgubljene nekje v arhivih e-pošte, prenos mehkih znanj med zaposlenimi je slab, zaposleni ne najdejo dokumentov, povezanih s projektom, za poročanje strankam so potrebne dolgotrajne analize dela.