STROKOVNO

Zagotoviti povratno informacijo o posameznikovi uspešnosti ter tudi uspešnosti skupine in podjetja, je pomembna naloga neposrednega vodje.

To je hkrati tudi mogočno orodje, s katerim vodja ne samo usmerja delovnih procesov, temveč podpira zaposlene pri kariernem in osebnostnem razvoju ter krepi njihovo motivacijo in zadovoljstvo. Z negativno povratno informacijo sodelavce usmerjamo na poti do osebnega ali skupinskega cilja. S tem jim pomagamo razumeti pričakovanja in dolgoročno tudi krepiti njihovo zaupanje v lastne kompetence. Za izgradnjo samozaupanja pa je še kako pomembna tudi pohvala. Vendar na slednjo prevečkrat pozabimo, saj sodelavec, ki učinkovito dosega poslovne rezultate, ne moti našega delovnega procesa, ne prinaša nezadovoljnih strank, za njim tudi ni treba popravljati napak. Zato je še toliko bolj pomembno, da ga ne spregledamo.

Najti popolno ravnovesje med zasebnim in poslovnim, se zdi v današnjem hitrem tempu življenja skoraj nedosegljivo. A vendar lahko usmerjano in načrtovano naredimo veliko, da bomo produktivnejši, a hkrati mirni v sebi. Povedano drugače, da bomo znali biti polno prisotni poslovno, a tudi zasebno. Zakaj je ravnovesje tako pomembno? Ker raziskave potrjujejo, da so posamezniki, ki so zadovoljni s svojim zasebnim življenjem, veliko uspešnejši na delovnem mestu. Poslovni uspeh pa po drugi strani vpliva in nas bogati tudi v zasebnem življenju.

Ste oblikovali jasno strateško vizijo, opredelili in skrbno načrtovali (pre)potrebne spremembe v organizaciji, zaposleni pa nad njimi niso navdušeni in jih ne sprejemajo?

Organizacijske spremembe pomenijo premik iz znanega v neznano. Ker je prihodnost negotova, lahko pomembno vpliva na kompetentnost, sposobnost spoprijemanja s stresom in občutkom vrednosti zaposlenih. Zato le-ti spremembam pogosto nasprotujejo, če jih o njihovi pomembnosti in smiselnosti ne prepričamo. Da bi lahko spremembo uspešno uvedli, mora naš načrt vsebovati dva procesa: ustvarjanje pripravljenosti na spremembo in premagovanje odpora do sprememb.

Vodje se pri delegiranju nalog še posebej radi ulovijo v past, ki jo imenujemo »dajanje lekcij«. To je posledica izkušenj – kot otroci smo napotke in nauke dobivali od staršev in učiteljev, kasneje pa nam jih nalagajo življenjske okoliščine. Gre torej za neposredno dajanje navodil, usmeritev, ki ostajajo nepojasnjena in jih ne spremlja motivacija tistega, ki so mu namenjena.

Ne glede na to, kako dobri smo, smo vedno lahko še učinkovitejši. Uspešen in učinkovit vodja namreč ne postanemo zgolj zaradi let, ki jih beležimo v vlogi vodje. Učinkovitega vodenja se nenehno učimo. Beremo strokovno literaturo, se udeležujemo vodstvenih delavnic, izmenjujemo dobro prakso z drugimi uspešnimi vodji in delamo na svojem osebnem razvoju s coachem, ki mu zaupamo in vemo, da je kompetenten za področje, ki ga razvijamo. Še posebno to velja za najvišje vodstvo, ki potrebuje varno okolje, kjer lahko spregovori tudi o svojih občutkih, ravnanjih in razmislekih o konkretnih korakih in usmeritvah v poslu. Ko smo na vrhu, smo namreč velikokrat sami, zato je še kako pomembno, da lahko spregovorimo in dobimo povratno informacijo, ki nas usmeri, pomiri, spodbudi k razmisleku.

Na kratko predstavite svoje Start-up podjetje.

Podjetje Sal canis, Branko Merhar s. p., je majhno družinsko podjetje, v katerem delava skupaj s soprogo, zaposlujemo pa še enega delavca v proizvodnji.
Trenutno še vedno proizvajamo v najetih prostorih, ki pa postajajo premajhni. Trenutno prodajamo svoje izdelke samo na domačem tržišču. Prodajne poti imamo organizirane prek spletne trgovine in od lanskega septembra tudi v Sparovi verigi 53 trgovin, na kar smo še posebej ponosni.

Osebni »branding« je proces, v katerem je posamezni podjetnik znamka. Gre za trženje samega sebe. Kot osebna znamka morate izstopati iz množice, se pokazati svetu kot strokovna in zasebna oseba ter svetu zaupati svojo unikatno zgodbo s sporočilom, ki ga želite dati svetu.

Po raziskavi, ki so jo opravili v Ameriki, so ugotovili, da kar 78 % uporabnikov interneta raje kupuje od osebe kot od podjetja, najmanj pa od logotipa.

Mi vsi smo rezultat svojih delovnih navad. So te dobre ali slabe? Odločitev je naša. A dejstvo je, da ne glede na to kakšne so naše navade, teh ne moremo spremeniti kar čez noč.

Povečini so kriptovalute enostavno sopomenka za bajne zaslužke. Nekateri jih imajo za bančno pogibel, drugi za način pranja denarja in tretji za nekaj nenaravnega, kar bo slej ko prej crknilo. Oglasili so se celo duhovni vodje, ki bavljenje z njimi enačijo s hazardom in ga zatorej prepovedujejo. Toda ne glede na konotacijo besede so kriptovalute več od špekuliranja z bitcoini. So ideja in so tehnologija. Oboje bo ostalo ter se nesluteno razširilo na mnoga področja.

Absentizem ali tako imenovani zdravstveni absentizem, ki ima sopomenko tudi v bolniški odsotnosti, je v Republiki Sloveniji resen problem in skorajda ni podjetja, ki se ne sreča s težavo bolniških odsotnosti svojih zaposlenih. Seveda vsaka bolniška odsotnost še ni zloraba instituta »plačane odsotnosti z dela« zaradi bolezni, nesreče ali nege družinskega člana. Kje vse pa se lahko zaplete pri dejanskih zlorabah bolniškega staleža?

Vsebinski marketing je tržna tehnika ustvarjanja in distribucije dragocene, ustrezne in dosledne vsebine za privabljanje in pridobivanje jasno opredeljene ciljne skupine – s ciljem privabljanja dobičkonosne stranke. Ključna beseda tukaj je »dragocena«, saj predstavlja bistveno razliko od vseh drugih oblik oglaševanja ali trženja.

Donosnost naložbe v vsebinski marketing je lahko izjemna, če se izvaja pravilno. 95 % uspeha, ki smo ga doživeli pri trženju vsebin, je lahko rezultat nekaj člankov, ki smo jih napisali in nam predstavljajo dodatno vrednost.

Na kratko predstavite svoje Start-up podjetje.

Kava je nekakšno poživilo, ki mora biti kakovostno zaradi želodca in splošnega počutja in Grega jo je spoznal ravno iz teh razlogov. Veliko je potoval in se izobraževal o kavi, tako je spoznal »specialty coffee« (termin govori o visokokakovostni kavi, njeni obdelavi, praženju in pripravi) , ki ga je popolnoma prevzela. Do takrat na kavo ni gledal kot na buteljčno vino, saj ni vedel, da lahko tudi v kavi okušaš popolnoma naravne arome in okuse po, npr. čokoladi, suhem sadju, jagodičevju, karameli itd. Taka kava je visokokakovostna (Arabica) in raste v posebnih mikro klimatskih pogojih nad 1000 metrov nadmorske višine. Praženje pa je v celotnem procesu priprave kave verjetno najkompleksnejši in najzahtevnejši del in kot tak tudi najbolj privlačen. Po številnih izobraževanjih, ki jih je Grega opravil v tujini, pa je bil čas tudi za prakso – nastala je Iconic kava.