STROKOVNO

Čustvena inteligentnost je pomemben dejavnik. Nekateri strokovnjaki čustveni inteligentnosti pripisujejo kar 80 % vseh zaslug uspeha na delovnem mestu in jo s tem opredeljujejo celo kot pomembnejšo od splošne inteligentnosti, t. i. IQ, ki naj bi pojasnila 10 % do 20 % uspeha na delovnem mestu.

Ali to pomeni, da imamo 80% verjetnost uspeha na katerem koli delovnem mestu, če bomo le dovolj razvijali svoje čustvene spretnosti?

Na kratko predstavite svoje Start-up podjetje.

Naše podjetje razvija spletno platformo Coinhab za stanovanjske nepremičninske projekte. Nekatere projekte zasnujemo in vodimo sami, druge vodijo partnerska podjetja. Iskalce stanovanj poskusimo vključiti v projekte, še preden so ti zgrajeni. S tem se znižajo stroški in tveganja, prihodnji kupci pa imajo možnost vplivati na določene vidike projekta.

Avtomatizacija marketinških procesov preko spleta je lahko ob pravilni uporabi izredno močno prodajno orodje. V letošnjem letu se bomo na tem področju soočili z nekaj izzivi. 25. maja namreč stopi v veljavo uredba GDPR (General Data Protection Regulation), ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov. Podjetjem so tako v primeru neskladja z uredbo zagrožene visoke kazni.

Optimistične gospodarske razmere imajo za posledico tudi boljše poslovanje podjetij. Na ta način smo priča tudi znatnim denarnim presežkom podjetij, ki jih ne potrebujejo za redno delovanje. Gospodarnim podjetnikom in direktorjem se tako mora porajati vprašanje »Kam z denarjem?«.

Zagotoviti povratno informacijo o posameznikovi uspešnosti ter tudi uspešnosti skupine in podjetja, je pomembna naloga neposrednega vodje.

To je hkrati tudi mogočno orodje, s katerim vodja ne samo usmerja delovnih procesov, temveč podpira zaposlene pri kariernem in osebnostnem razvoju ter krepi njihovo motivacijo in zadovoljstvo. Z negativno povratno informacijo sodelavce usmerjamo na poti do osebnega ali skupinskega cilja. S tem jim pomagamo razumeti pričakovanja in dolgoročno tudi krepiti njihovo zaupanje v lastne kompetence. Za izgradnjo samozaupanja pa je še kako pomembna tudi pohvala. Vendar na slednjo prevečkrat pozabimo, saj sodelavec, ki učinkovito dosega poslovne rezultate, ne moti našega delovnega procesa, ne prinaša nezadovoljnih strank, za njim tudi ni treba popravljati napak. Zato je še toliko bolj pomembno, da ga ne spregledamo.

Najti popolno ravnovesje med zasebnim in poslovnim, se zdi v današnjem hitrem tempu življenja skoraj nedosegljivo. A vendar lahko usmerjano in načrtovano naredimo veliko, da bomo produktivnejši, a hkrati mirni v sebi. Povedano drugače, da bomo znali biti polno prisotni poslovno, a tudi zasebno. Zakaj je ravnovesje tako pomembno? Ker raziskave potrjujejo, da so posamezniki, ki so zadovoljni s svojim zasebnim življenjem, veliko uspešnejši na delovnem mestu. Poslovni uspeh pa po drugi strani vpliva in nas bogati tudi v zasebnem življenju.

Ste oblikovali jasno strateško vizijo, opredelili in skrbno načrtovali (pre)potrebne spremembe v organizaciji, zaposleni pa nad njimi niso navdušeni in jih ne sprejemajo?

Organizacijske spremembe pomenijo premik iz znanega v neznano. Ker je prihodnost negotova, lahko pomembno vpliva na kompetentnost, sposobnost spoprijemanja s stresom in občutkom vrednosti zaposlenih. Zato le-ti spremembam pogosto nasprotujejo, če jih o njihovi pomembnosti in smiselnosti ne prepričamo. Da bi lahko spremembo uspešno uvedli, mora naš načrt vsebovati dva procesa: ustvarjanje pripravljenosti na spremembo in premagovanje odpora do sprememb.

Vodje se pri delegiranju nalog še posebej radi ulovijo v past, ki jo imenujemo »dajanje lekcij«. To je posledica izkušenj – kot otroci smo napotke in nauke dobivali od staršev in učiteljev, kasneje pa nam jih nalagajo življenjske okoliščine. Gre torej za neposredno dajanje navodil, usmeritev, ki ostajajo nepojasnjena in jih ne spremlja motivacija tistega, ki so mu namenjena.

Ne glede na to, kako dobri smo, smo vedno lahko še učinkovitejši. Uspešen in učinkovit vodja namreč ne postanemo zgolj zaradi let, ki jih beležimo v vlogi vodje. Učinkovitega vodenja se nenehno učimo. Beremo strokovno literaturo, se udeležujemo vodstvenih delavnic, izmenjujemo dobro prakso z drugimi uspešnimi vodji in delamo na svojem osebnem razvoju s coachem, ki mu zaupamo in vemo, da je kompetenten za področje, ki ga razvijamo. Še posebno to velja za najvišje vodstvo, ki potrebuje varno okolje, kjer lahko spregovori tudi o svojih občutkih, ravnanjih in razmislekih o konkretnih korakih in usmeritvah v poslu. Ko smo na vrhu, smo namreč velikokrat sami, zato je še kako pomembno, da lahko spregovorimo in dobimo povratno informacijo, ki nas usmeri, pomiri, spodbudi k razmisleku.

Na kratko predstavite svoje Start-up podjetje.

Podjetje Sal canis, Branko Merhar s. p., je majhno družinsko podjetje, v katerem delava skupaj s soprogo, zaposlujemo pa še enega delavca v proizvodnji.
Trenutno še vedno proizvajamo v najetih prostorih, ki pa postajajo premajhni. Trenutno prodajamo svoje izdelke samo na domačem tržišču. Prodajne poti imamo organizirane prek spletne trgovine in od lanskega septembra tudi v Sparovi verigi 53 trgovin, na kar smo še posebej ponosni.

Osebni »branding« je proces, v katerem je posamezni podjetnik znamka. Gre za trženje samega sebe. Kot osebna znamka morate izstopati iz množice, se pokazati svetu kot strokovna in zasebna oseba ter svetu zaupati svojo unikatno zgodbo s sporočilom, ki ga želite dati svetu.

Po raziskavi, ki so jo opravili v Ameriki, so ugotovili, da kar 78 % uporabnikov interneta raje kupuje od osebe kot od podjetja, najmanj pa od logotipa.

Mi vsi smo rezultat svojih delovnih navad. So te dobre ali slabe? Odločitev je naša. A dejstvo je, da ne glede na to kakšne so naše navade, teh ne moremo spremeniti kar čez noč.