STROKOVNO

Najpogostejša napaka, ki jo opažam pri vodjih ne glede na panogo, podjetje, oddelek v organizaciji in raven vodenja, je izogibanje podajanju povratne informacije.

Družinska podjetja v svetu in doma predstavljajo vse večji delež gospodarske rasti, inovacij, zaposlovanja in socialne integracije. Da neko podjetje opredelimo  kot družinsko, mora vključevati družino, podjetje in lastništvo. Za uspešen razvoj pa so poleg podjetniške žilice med drugim ključne še vodstvene sposobnosti, ustrezna komunikacija in razmejitev med zasebnim in poslovnim delom življenja.

Kaj naj javni in zasebni subjekti sploh storijo, da so skladni z GDPR? Osvojiti morajo splošno vedenje in poznavanje Uredbe, šele nato lahko začnejo priprave na pravno in ITskladnost z GDPR. V nadaljevanju podajamo nekaj ključnih pojmov GDPR.

Živi v sedanjosti. Živi »tukaj in zdaj«. Je to mogoče? Ti nasveti so v zadnjem času zelo priljubljeni, čeprav se namv hitrem življenjskem tempu pogosto zgodi, da se ne znamo ustaviti in si vzeti trenutka zase. Obremenjujemo se s preteklimi dogodki, že navsezgodaj zjutraj razmišljamo, kaj moramo storiti čez dan, na delo prihajamo, ne da bi se spomnili, kako. Ne zavedamo se, da čas samo leti mimo nas.

Ena izmed najpogostejših stisk, s katero se mora vsakodnevno spopadati veliko vodij in menedžerjev, je obvladovanje dinamičnega ravnovesja v položaju, ko smo del organizacijske strukture nekje »vmes«. Kaj pomeni dinamično ravnovesje? Kako doseči lastno stanje, v katerem ne bomo izgubljali energije z večno dilemo, kako istočasno usmerjati in motivirati podrejene sodelavce, obenem pa izpolniti pričakovanja tistih, ki smo jim sami odgovorni?

Učinkovito upravljanje z obratnim kapitalom je ključno orodje za doseganje optimalnih ravni plačilne sposobnosti in prihrankov pri poslovanju.

Posel je samo del življenja in ne celo življenje! Zato so družinska podjetja prikrajšana predvsem za življenje.

Ni redko, da slišimo kako karizmatična oseba je nekdo, kako ta isti z neverjetno lahkoto vodi podjetje ali ustanovo in svoje zaposlene. Ob tem pa nam zlahka zdrsi z jezika … kako je pravzaprav rojen vodja. Pa je res? Je vodenje veščina, ki nam je položena v zibko? Ali pa skupek lastnosti in veščin, ki nas delajo dobre, boljše, vrhunske voditelje?

Čustvena inteligentnost je pomemben dejavnik. Nekateri strokovnjaki čustveni inteligentnosti pripisujejo kar 80 % vseh zaslug uspeha na delovnem mestu in jo s tem opredeljujejo celo kot pomembnejšo od splošne inteligentnosti, t. i. IQ, ki naj bi pojasnila 10 % do 20 % uspeha na delovnem mestu.

Ali to pomeni, da imamo 80% verjetnost uspeha na katerem koli delovnem mestu, če bomo le dovolj razvijali svoje čustvene spretnosti?

Na kratko predstavite svoje Start-up podjetje.

Naše podjetje razvija spletno platformo Coinhab za stanovanjske nepremičninske projekte. Nekatere projekte zasnujemo in vodimo sami, druge vodijo partnerska podjetja. Iskalce stanovanj poskusimo vključiti v projekte, še preden so ti zgrajeni. S tem se znižajo stroški in tveganja, prihodnji kupci pa imajo možnost vplivati na določene vidike projekta.

Avtomatizacija marketinških procesov preko spleta je lahko ob pravilni uporabi izredno močno prodajno orodje. V letošnjem letu se bomo na tem področju soočili z nekaj izzivi. 25. maja namreč stopi v veljavo uredba GDPR (General Data Protection Regulation), ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov. Podjetjem so tako v primeru neskladja z uredbo zagrožene visoke kazni.

Optimistične gospodarske razmere imajo za posledico tudi boljše poslovanje podjetij. Na ta način smo priča tudi znatnim denarnim presežkom podjetij, ki jih ne potrebujejo za redno delovanje. Gospodarnim podjetnikom in direktorjem se tako mora porajati vprašanje »Kam z denarjem?«.