STROKOVNO

Kreditom, ki jih najamete in zavarujete pri bankah velja nameniti posebno pozornost, saj s tem ščitite le banko in ne svojega podjetja, posledično pa tudi ne svoje družine. Po Zakonu o dedovanju RS namreč vse naše dolgove dedujejo dediči, tudi mladoletni otroci. Poskrbite torej, da v primeru smrti direktorja oz. podjetnika, družina podeduje zdravo podjetje brez dolgov.

Če ste samostojni podjetnik, ne pozabite, da s celotnim svojim zasebnim premoženjem jamčite za vse dolgove. Posledično lahko s tem ogrožate tudi svojo družino, v kolikor obveznosti do bank ne poravnate ali niste zmožni poravnati pravočasno.V več osebnih družbah, kjer sta npr. dva solastnika, mora v primeru smrti enega, preživeli solastnik dedičem preminulega izplačati lastniški delež družbe po trenutni vrednosti podjetja in istočasno odplačevati kreditne obveznosti.

Ne gre zanemariti tudi dejstva,

da so mnogi direktorji primorani za poslovanje podjetij najemati kredite, pogoji najema so mnogokrat zahtevni, ob vsem pa je potrebno urediti še zavarovanja, ki jih zahteva banka. Zato se nemalokrat pripeti, da direktorji najem podjetniškega kredita zavarujejo z lastnimi nepremičninami, ki hkrati predstavljajo tudi objekt v katerem prebivajo sami ali z družino. V primeru, da podjetniškega kredita iz nekih razlogov niso več zmožni odplačevati, ogrožajo svoj dom in eksistenco svojih najbližjih, saj banka v primeru neplačevanja kredita brezkompromisno vnovči hipoteko, kar pomeni, da podjetnik in z njim cela družina, ostane brez strehe nad glavo.

Dobro je vedeti, da za tovrstne in podobne primere obstajajo ustrezna poslovna zavarovanja, ki zaščitijo lastnika oz. (so)lastnike podjetja pred morebitnimi finančnimi posledicami ob nepredvidenih situacijah.

Kreditne zaščite so danes zelo ugodne in relativno enostavno dosegljive. Ob tem pa je dobro vedeti še, da se letna premija knjiži med davčno priznane odhodke, kar je dodatna davčna korist in ugodnost za podjetje. 

Kaj z zavarovanjem pravzaprav pridobite?

V primeru smrti glavnega nosilca dejavnosti, dediči obdržijo vse nepremičnine, ker se banka ne polasti hipotek, saj se kredit izplačuje iz zavarovalne police. Tako kljub morebitni nepredvideni situaciji podjetje ostane zdravo in brez dolgov.

Direktor pa lahko odplačevanje kredita dodatno zavaruje tudi v primeru invalidnosti. Ne smemo namreč pozabiti, da DURS in banka zahtevata svoje, ne glede na vaše zdravstveno stanje.

Na srečo, zavarovalniški trg ponuja raznovrstne rešitve in kombinacije zavarovanj, ki s prilagajajo glede na potrebe in situacijo vsakega posameznega podjetja. 

Primer informativnega izračuna                  

Direktor, star 30 let, ki najame kredit v vrednosti 100.000 EUR, z odplačevalnim obdobjem 10 let, lahko zavaruje kredit za primer naravne ali nezgodne smrti v višini okoli 100 EUR LETNO. Za kritje enakega kredita v primeru hudih bolezni pa bi plačal samo 207 EUR letno.

Informativni izračun dokazuje, da gre za zelo ugodno poslovno kreditno zaščito. 

PIŠE: mag. Karmen Darvaš Šega, Finančna hiša d.o.o.