STROKOVNO

Obdarovanje sodelavcev ob kocu leta je lepa gesta, ki ima pozitiven vpliv na motiviranost in lojalnost sodelavcev. Vendar, pozor! Večina daril zaposlenim je podvržena plačilu dohodnine. Kako torej obdarovati sodelavce in optimizirati s tem povezane davščine?

13. plača in božičnica obdavčeni kot dohodek iz delovnega razmerja

Najbolj konvencionalna načina obdarovanja zaposlenih ob koncu leta sta zagotovo 13. plača in božičnica. Pri 13. plači gre za nagrade za uspešnost poslovanja, ki so vnaprej dogovorjene v kolektivnih pogodbah oz. drugih aktih in se lahko izplačajo konec leta. Božičnica pa šteje med druge nagrade in je izplačana kot plača ali drugi prejemek iz delovnega razmerja. Oba načina sta obdavčena kot dohodek iz delovnega razmerja po Zakonu o dohodnini – torej enako kot plača. Tukaj velja opozoriti, da z izplačilom takšne nagrade zaposleni kaj hitro skoči kakšen dohodninski razred višje, kar lahko pomeni, da bo izplačilo nagrade precej manjše kot je delodajalec predvideval. 

Izplačilo regresa do maksimalne vrednosti

Nekateri delodajalci skušajo delavce v decembru nagraditi skozi dodatno izplačilo regresa do maksimalne vrednosti, ko ta še ni obremenjen z dodatnimi prispevki. In sicer tako, da do 1. julija izplačajo minimalni predpisan regres (790,73 €), preostanek pa v decembru. Regres za letni dopust šteje za dohodek iz delovnega razmerja, zato se od njega plača dohodnina, vendar do višine 1.065,45 € bruto (podatek december) ni obremenjen s prispevki. Razlika med minimalnim in maksimalnim regresom bi bila torej 274,72 € bruto. Naj opozorimo, da početje ni povsem v skladu z zakonodajo, saj so predpisi o izplačilu regresa precej jasni v terminski opredelitvi, kdaj se ga sme izplačevati.

Darilni boni

Včasih zaposlenim podarimo npr. darilni bon za masažo, kozmetične storitve, oblačila ali podobno. Vendar je treba vedeti, da se takšno darilo prav tako obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja, od katerega se poravna dohodnina in vsi pripadajoči prispevki. Le tako ga lahko tudi obravnavamo kot poslovno upravičen odhodek.

Oblačila in druga darila z logotipom podjetja

Zmotno je razmišljanje, da smemo brez ovir podariti darila, ki nosijo logotip podjetja. Vsako darilo, ki ga zagotovi delodajalec na podlagi ali zaradi zaposlitve nekdanjemu, sedanjemu ali bodočemu delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu, se šteje za boniteto in se obdavči kot dohodek iz zaposlitve. Reklamna oblačila in pripomočki niso izjema.

Telefoni, računalniki, kakovostna pisala, knjige

Dajanje delovnih sredstev v uporabo zaposlenim ni prepovedano, prav tako ne obdavčeno z dohodnino, saj sredstva ostajajo v lasti podjetja. V sodobnem svetu vse več ljudi ne more brez sodobne tehnike (tudi pri svojem delu). Zakaj jim torej namesto izplačila božičnice ne bi omogočili uporabe novega telefona, računalnika, kakovostnega pisala, knjige (ki jih seveda uporablja v poslovne namene)? Poleg tega ni zanemarljivo, da lahko za takšna sredstva koristite še davčno olajšavo za investicije v višini 40% investiranega zneska (znižanje v 2016).

Izjeme

Izjema, ki jo zakon o dohodnini dopušča v povezavi z darili, pa je obdarovanje otrok zaposlenih, v kolikor je darilo podarjeno v mesecu decembru in vrednost ne presega 42 €. Prav tako se z dohodnino ne obdavčijo darila zaposlenim v vrednosti nižji od 13 €, ki jih delodajalec ne zagotavlja redno. V obeh primerih je treba voditi seznam, kdo je darilo prejel.

PIŠE: Mateja Ahej, Superior svetovalna služba