STROKOVNO

Pravijo, da sta v življenju gotovi dve stvari. Smrt in davki. V smislu podjetništva bi lahko dodali še eno. Gotovo je, da bo treba nekega dne iz podjetja izstopiti, predvsem poslovno, skratka zaključiti aktivno podjetniško pot.  Da bi bil izstop optimalen v vseh pogledih: donosen, hiter, miren, s čim manj tveganji; bi ga bilo treba primerno zasnovati in pravočasno načrtovati. 

Navajamo 5 načinov izstopa s pripadajočimi prednostmi in slabostmi, da bo odločitev lažje sprejeti.

1. Prodaja podjetja

Se zgodi med voljnim kupcem in prodajalcem poslovnega deleža podjetja. Kot izrazito prednost takšnega načina nasledstva vidimo možnost za maksimizacijo izkupička (prodajna cena), ki je večina ostalih možnosti nasledstva ne ponuja. Po navadi je struktura transakcije zelo jasna in vemo kako bo prodaja potekala (po navadi: pogajanja, pismo o nameri, skrbni pregled, pogodba, kupnina), čeprav imamo na sam potek bistveno manj vpliva, kot npr. v primeru družinskega nasledstva ali MBOja.

Prednosti:

 • Maksimizacija izkupička.
 • Jasna struktura transakcije.

Slabosti:

 • Dolgotrajna pogajanja.
 • Ni nadzora nad transakcijo (možnost, da si kupec premisli, ne nakaže denarja).
 • Možnost kasnejše stroškovne optimizacije in zmanjševanje št. zaposlenih.

2. Družinsko nasledstvo

O družinskem nasledstvu govorimo takrat, ko član družine prevzame vodenje podjetja (ni nujno, da gre za sorodstveno razmerje v prvem kolenu). Narava delovanja družinskih podjetij je že po definiciji taka, da pomembnejše funkcije v podjetju zasedajo družinski člani, prav tako pa se družinski člani zaposlujejo na druga delovna mesta. Iz tega izhaja, da se v teh podjetjih najpogosteje načrtuje družinsko nasledstvo. Je pa s stališča lastnikov tudi tukaj treba preceniti, ali je to z vseh vidikov optimalna možnost.

Prednosti:

 • Nadzor nad transakcijo.
 • Ohranijo se delovna mesta.
 • Preskrbljenost otrok.
 • Nadaljnja vpletenost v posel (lahko obenem predstavlja tudi slabost).

Slabosti:

 • Dolgotrajen prehod.
 • Težave ob prenosu – primernost naslednika/ov.
 • Čustvena vpletenost.
 • Nižja finančna kompenzacija.

3. in 4. MBO ali EBO

Management buy out (odkup deležev s strani poslovodstva) poteka tako, da direktor ali ožje poslovodstvo odkupi posamezne deleže ali celotno podjetje. Poslovodstvo dejavnost zelo dobro pozna in je sposobno oceniti kakšne potenciale bo možno uresničiti. Takšen odkup se lahko zgodi tudi postopno, saj je treba zagotoviti sredstva za celoten odkup.

Zelo podoben MBOju je tudi EBO oz. Employee buy out (odkup deležev s strani zaposlenih). Razlika je ta, da se v odkup vključi večina zaposlenih.

Prednosti:

 • Poslovodstvo pozna podjetje.
 • Ohranijo se delovna mesta.
 • Dober nadzor nad transakcijo.

Slabosti:

 • Po navadi odloženo plačilo na daljše obdobje (financiranje kupca).
 • Če gre za EBO se lahko pojavijo težave pri upravljanju/odločanju.
 • Dolgotrajna pogajanja.

5. Likvidacija

Prostovoljna likvidacija je postopek, ko se lastniki odločijo za zapiranje podjetja, ker dejavnost ni več perspektivna (ni več mogoče zagotoviti načela neomejenosti poslovanja), ali ko je takšen način izstopa tudi finančno najugodnejši.

Prednosti:

 • Postopek je jasen.
 • Lahko nadzorujemo časovni potek (hitrost).

Slabosti:

 • Odpuščanje.
 • Dodatni stroški (DDV, odpravnine, posredniki za prodajo sredstev).
PIŠE: Mateja Ahej, Superior