STROKOVNO

Enako kot drugi poslovneži s finančnega območja ste prišli do spoznanja, da so časi financiranja poslovanja z bančnimi posojili tako ali drugače minili. Postavljeni ste pred dejstvo, da če ne boste konkretno in dolgoročno učinkovito ukrepali, ni prihodnosti za vaš posel. Kaj narediti?

V pogovoru s tujimi podjetniki in mednarodnimi poslovnimi svetovalci ste najverjetneje dobili informacijo, da resnično obstajajo tuji investitorji in investicijska podjetja, ki svoj zasebni kapital vlagajo v različne vrste poslov in dejavnosti. Vprašate se naslednje

Kaj v vsakdanjem poslovnem svetu pomeni "zasebni kapital"?

Splošni odgovor: "Zasebni kapital so dolgoročna lastniška kapitalska sredstva, namenjena izključno za financiranje zasebnih podjetij, ki načeloma ne kotirajo na borzi in potrebujejo denarna sredstva za svojo rast in uspeh. Za pridobitev zasebnega kapitala na mednarodnih kapitalskih trgih veljajo drugačne zakonitosti kot pridobitev posojila od banke, kajti pri zasebnem kapitalu je investitor kot vlagatelj glede povračila vloženega kapitala in donosov na kapital odvisen od rasti in uspešnosti posla (v nasprotju z banko, ki za povračilo glavnice in obresti ni odvisna od uspeha ali neuspeha posla). Z zasebnim kapitalom se običajno financirajo start-up poslovni projekti, izboljšanje ali razvoj posla oz. podjetja, nakup strateških ali konkurenčnih podjetij, širitev podjetja na nove trge ali lansiranje novih izdelkov in revitalizacija podjetja."

Ali sta moj posel in podjetje atraktivna za investitorje zasebnega kapitala?

Vaš odgovor: "Imam manjše oziroma srednje veliko podjetje, katerega glavni namen je, da z njim ustvarjam soliden sprotni dohodek za zagotavljanje mirnega življenja z dobrim življenjskim standardom." Takšna podjetja načeloma niso zanimiva za investitorje zasebnega kapitala, ker njihov cilj ni doseganje takšnega obsega dohodkov, ki bi bili zanimivi za zunanje investitorje. Investitorji zasebnega kapitala želijo vlagati v podjetja z visoko in hitro rastjo (+ 20 % na leto) oziroma v podjetja z zelo dobrim potencialom za visoko rast, ki jih upravljajo izkušeni in ambiciozni timi in so sposobni njihov predstavljeni poslovni načrt spremeniti v realnost. V takšnem primeru so investitorji pripravljeni financirati tako start-up kot širitvene faze ali celo odkupiti celotno podjetje oz. posel.

Kakšna so pričakovanja investitorja zasebnega kapitala?

Odgovor investitorja: "Kot investitorji zasebnega kapitala želimo vlagati v podjetja, ki so lahko zelo dobičkonosna, imajo dominanten položaj na svojem področju in potrebujejo v začetnii fazi med 2 in 10 milijoni evrov zasebnega kapitala. Pričakujemo, da jih vodijo izkušeni vodje oziroma menedžerji in podjetniki s preverjenimi referencami in dosežki. V timu pričakujemo tudi uspešne inovatorje in izkušenega, strokovno podkovanega vodjo trženja. Celoten tim seveda odlikujejo visoka moralno-etična načela in poštenost. Zaželeno je, da ima izdelek ali storitev konkurenčno prednost z natančno opredeljeno prodajno strategijo in distribucijskimi kanali."

Kako se lotiti iskanja in pridobivanja investitorjev zasebnega kapitala?

Odgovor mednarodnega poslovno-investicijskega svetovalca: "Če nameravate pridobiti investitorje z zasebnim kapitalom, vas čakajo temeljite priprave in dolga pogajanja. Zavedati se morate, da vlagatelj pričakuje višje donose, kot jih lahko doseže pri klasičnih naložbah,  zato je ta oblika financiranja zelo selektiven proces podjetij in poslov, v katere se bo vložil zasebni kapital. Investitorji zasebnega kapitala se odločijo za vlaganje kapitala le v podjetja in posle, ki imajo poslovne načrte, skladne z njihovimi investicijskimi merili. Pridobivanje investitorjev zasebnega kapitala se začne s pripravo poslovnega načrta, ki se po ustreznih 'distribucijskih kanalih' posreduje do načrtno izbranih investitorjev. Prejeti poslovni načrti, ki morajo biti odlično pripravljeni, so glavno orodje investitorjev in njihovih finančnih svetovalcev za presojo potenciala podjetja in posla. Zatem sledi osebna predstavitev podjetja in posla pred investitorji zasebnega kapitala in njihovimi finančnimi svetovalci. Vedite, da velja nenapisano pravilo, da dober poslovni načrt pomeni 60 odstotkov uspeha in osebna predstavitev preostalih 40 odstotkov."

PIŠE: mag. Miloš Matijevič, LL. M., Ific d. o. o.