STROKOVNO

Pred nekaj leti sem bil predavatelj na celodnevni delavnici finančnega podjetja, kjer smo se pogovarjali o komunikaciji na delovnem mestu, o relacijah med vodjo in zaposlenimi, o koristnih komunikacijskih pristopih na rednih letnih razgovorih in podobnem. V nekem trenutku me je udeleženka, mlajša dama, vprašala: »Kako pa bi vi rekli sodelavcu, ki že nekaj mesecev ne izpolnjuje pričakovanj, da tako več ne gre naprej in ga bomo morali premestiti, če bo tako nadaljeval?«

Digitalne tehnologije so v zadnjih desetletjih omogočile poseben prostor in načine komunikacije med zaposlenimi znotraj organizacije in med podjetjem ter zunanjim okoljem. Nekatere navade in običaje smo v digitalnem prostoru prevzeli iz starih, analognih komunikacijskih časov, nekatere druge značilnosti pa so tipično novodobne. Obvladovati moramo oboje. Praksa tudi kaže, da največ nesporazumov in zastojev v delovnih procesih nastaja ravno zaradi slabe notranje komunikacije. Večina podjetij bolje obvlada poslovno korespondenco s strankami in poslovnimi partnerji kakor sporočanje med zaposlenimi.

Redno preverjate stanje zadovoljstva vaših zaposlenih? Vsaka organizacija ima več različnih javnosti, od katerih je odvisen njen uspeh, a le ena je v vseh – interna javnost, zaposleni.

Dandanes se lahko hitro znajdemo v medijih, vendar je vsem objavam težko slediti in preverjati njihovo verodostojnost. Zato so kliping storitve zelo aktualne. Gre za spremljanje poročanja medijev za določenega naročnika. Govorili smo s tremi ponudniki te storitve.

V današnjih časih, ki jim vlada digitalizacija, obilica komunikacijskih kanalov, hiter dostop do informacij in želja potrošnikov po interaktivnem komuninciranju, se marsikatero podjetje znajde v zagati, katera oglaševalska sredstva uporabiti, da bodo njihovi izdelki ali storitve dosegali višjo prepoznavnost, ugled in nenazadnje prodajo. Oglaševalske in medijske agencije lahko tukaj priskočijo na pomoč, saj s svojimi izkušnjami, kreativnostjo, poznavanjem naročnikovih želja in na drugi strani trga, naročniku izdelajo natančno strategijo oglaševanja po najbolj učinkovitih kanalih.

Pravilna raba jezika je naša osebna vizitka, jezikovna odličnost pa pomemben del poslovanja, ki največkrat ustvari prvi vtis.

Zagotovo ste že slišali ali prebrali frazo, da so mediji psi čuvaji (ang. 'watchdog') družbe in njene demokracije. Gre za na videz preprost sistem, v katerem javnost s pomočjo in s posredovanjem množičnih medijev nadzoruje državo, njene institucije in posameznike ter daje različne pobude. Mediji naj bi na ta način odpirali široko polje javne razprave, ki naj bi pripomogla k splošnemu napredku in socialni blaginji. Tako pravi teorija.

Pisanje tokrat začenjam z besedami Grubana, ki pravi: »Organizacije so ljudje, ne (le) predali organizacijskih shem. Zato je uspeh sleherne organizacije usodno odvisen od komuniciranja med in z ljudmi.« To je tudi izhodišče za nadaljnje pisanje in razmišljanje o tem, kako pomembno vlogo imajo zaposleni v organizaciji ─ za njeno delovanje in doseganje organizacijskih ciljev. Prav zato ne gre zanemariti dejstva, da je obravnava zaposlenih kot premoženja in ne kot stroška novodobno razmišljanje internega organizacijskega komuniciranja.

Koliko je vreden ugled podjetja? Glede na raziskavo, ki jo je opravila organizacija World Economic Forum, lahko kar 25 % vrednosti podjetja neposredno pripišemo ugledu – in glede na to, da je naš svet s pomočjo tehnološke povezanosti postal globalna vas, kjer lahko kupci, dobavna veriga, po svetu razpršeni notranji in zunanji deležniki, naš ugled globalno napadejo samo »z nekaj pritiski na tipke«, je ta številka danes najverjetneje še višja. Da je ugled neprecenljiva dobrina tudi svetovno znanim in uspešnim podjetnikom, najlepše oriše izjava Warrena Buffeta: »Če boste s slabimi odločitvami podjetje prikrajšali za dolarje, bom razumel. Če boste podjetje prikrajšali za ugled, bom neusmiljen!«

Korporativno komuniciranje je eden najpomembnejših dejavnikov uspeha vsakega podjetja. Z njim podjetje dejansko stopa v stik z zaposlenimi in potrošniki, sočasno pa dviguje njihovo moralo in krepi korporativno kulturo. Funkcija korporativnega komuniciranja je torej pomemben dejavnik uspeha, ki se ga ne da ovrednoti s številkami in osebno menim, da tudi te potrebe ni. Pomembno je le, da podjetje najde način, kako vgraditi komunikativno funkcijo v organizacijsko strukturo podjetja in jo nato čim bolj učinkovito in uspešno uporabljati.