STROKOVNO

Sprehod po bankah terja nemalo časa, zato smo se v uredništvu revije Direktor odločili, da se sprehodimo namesto vas in pripravimo kratek pregled tega, kar banke ponujajo. Pogovarjali smo se z 8 bankami, ki na slovenskem trgu ponujajo kredite srednjim in malim podjetjem.

Podjetja morajo imeti za svoje delovanje zagotovljene finančne vire, ki jih potrebujejo za osnovna sredstva, zaloge, zaposlene, obratovalne stroške, rast, razvoj in širitev dejavnosti. Podjetniki se včasih odločijo za financiranje podjetja z dolžniškim kapitalom, torej to je lahko med drugim tudi z najemom kredita. Na voljo ima več oblik posojil.

Kratkoročna posojila

Kratkoročna posojila so namenjena predvsem financiranju tekočega stanja, obratnih sredstev in ugodni premostitvi kratkoročnih likvidnostnih težav. Primerna so za podjetja, ki so v procesu širjenja. Ročnost imajo do 1 leta, višina kredita pa je odvisna predvsem od preteklih poslovnih rezultatov podjetja.

Oblike kratkoročnega financiranja:

  • limit na transakcijskem računu,
  • financiranje obratnih sredstev,
  • okvirni kredit,
  • kreditna linija v obliki fiksnih tranš.

Dolgoročna posojila

Dolgoročna posojila so namenjena investicijam v lastna sredstva, širjenju obsega poslovanja ali investiranju v razvoj novih idej. Banka jih navadno odobri na podlagi poslovnega načrta za obdobje kreditiranja. Taka oblika kreditiranja je tvegana za banke, zato so obresti višje, kredit pa je treba zavarovati.

Oblike dolgoročnega financiranja:

  • investicijsko financiranje,
  • dolgoročno financiranje obratnih sredstev,
  • projektno financiranje,
  • nepremičninsko financiranje,
  • sindicirani krediti.

Abanka

Abanka omogoča podjetjem najeme kratkoročnih in dolgoročnih kreditov. Vsako podjetje obravnavajo individualno, saj želijo zagotoviti čim bolj optimalno financiranje, kredit pa v največji meri prilagoditi potrebam in zmožnostim posamezne stranke.

Banka Koper

Na Banki Koper pravijo, da se podjetja največkrat odločajo za najem kreditov za financiranje obratnih sredstev in osnovnih sredstev. V sodelovanju z domačimi in mednarodnimi finančnimi institucijami pripravljajo konkurenčne kreditne ponudbe po ugodnejših obrestnih merah. Banka Koper obravnava enako tako komitente kot nekomitente. Vsakemu nudijo individualno obravnavo in pristop. Imajo najvišjo bonitetno oceno med bankami, višjo kapitalsko ustreznost in so neodvisni od tujih virov financiranja.

Delavska hranilnica

Na Delavski hranilnici svojim komitentom ponujajo kratkoročna in dolgoročna posojila, pri čemer imajo za kratkorčna posojila fiksno obrestno mero. Posebne ugodnosti nudijo članom obrtno-podjetniške zbornice. Pogoj za najem posojila je odprt poslovni račun v hranilnici. Izpostavlljajo, da so na bančnem trgu najugodnejši za podjetniški sektor. Poudarjajo, da lahko mala in srednja poodjetja poleg ugodnega kreditiranja s prenosom poslovanja na Delavsko hranilnico dosežejo visoke prihranke tudi z naslova opravljanja plačilnega prometa in drugih bančnih provizij.

Hypo banka

Poleg klasičnih kratkoročnih in dolgoročnih posojil podjetnikom na Hypo banki nudijo še možnost financiranja v sodelovanju z drugimi finančnimi institucijami (SID banka, EIB, Slovenski podjetniški sklad (SPS)). Gre za podporo podjetnikom pri namenskem financiranju. Trenutno ponujajo komitentom in nekomitentom t. i. predodobrene kredite, pri katerih lahko podjetja, ki izpolnjujejo kreditne pogoje, brez dodatne dokumentacije in pojasnil poslovanja pridobijo kredit z enim obiskom banke. Na Hypo banki skušajo svoje storitve približati in prilagoditi potrebam ter zmožnostim svojih strank. Težijo k dolgoročnim odnosom, ki temejijo na medsebojnem zaupanju. Do strank pristopajo s ciljem, da ostanejo njihovi trajni partnerji.

Nova KBM

Podjetnikom so na Novi KBM na voljo kratkoročni in dolgoročni krediti ter financiranje  prek SID banke, EIB-ja ali SPS-ja. Za odobritev kredita mora podjetnik upravičiti smotrnost investicije, saj mora banka presoditi, ali je podjetje odplačilno sposobno. Nova KBM izpostavlja svojo varnost in stabilnost ter podpiranje domačega gospodarstva. Njihovi svetovalci skupaj s strankami iščejo rešitve po meri svojih strank.

Sberbank

Tudi na banki Sberbank ponujajo podjetnikom poleg krakoročnih in dolgoročnih kreditov še kredite v sodelovanju s SID banko in SPS-jem. V zadnjem obdobju so občutno povečali svoj tržni delež na področju kreditiranja srednjih, malih in tudi mikro podjetij. Poudarjajo, da s svojimi komitenti sodelujejo skozi celotno obdobje financiranja in spremljajo njihov razvoj.

Sparkasse

Na banki Sparkasse imajo podjetniki na voljo več vrst finaniranja. In sicer jim ponujajo kreditno-garancijsko linijo v sodelovanju s SPS-jem, kredite iz virov EIB-ja in tudi kreditno linijo Družbeno bančništvo. Gre za produkte kratkoročnega in dolgoročnega načina kreditiranja. Ponujajo celostno storitev, kar pomeni, da en svetovalec uredi financiranje iz nabora storitev, pri čemer je postopek obravnave komitentov in nekomitentov enak.

UniCreditBank

UniCreditBank poleg kratkoročnih in dolgoročnih oblik financiranja ponuja še kreditne linije za posebne namene v povezavi s tujimi finančnimi investicijami. Njihov takšen produkt se imenuje Cross Border Plus Credit in je namenjen za stranke s čezmejnimi aktivnostmi.Svojo prednost vidi banka UniCredit v bogatem znanju, fleksibilnosti in najboljšimi mednarodnimi praksami. Ker so prisotni v 50 državah, lahko pokrijejo potrebe vsakega izvoznika.

PIŠE:  Eva Vivola