LIFESTYLE

Večkrat smo že pisali, kako pomembno je, tako za posameznika kakor za podjetje, da v svojem arhivu hrani vsaj nekaj dobrih poslovnih fotografij. Predvsem vodstveni kader, ki je tudi obraz podjetja, mora imeti profesionalno portretno fotografijo, ki jo lahko koristi v medijskih objavah, na spletnih straneh, raznih poslovnih socialnih omrežjih in podobno.

Podjetje Abrago d.o.o. je zaživelo leta 1993, ko so začeli z mizarsko dejavnostjo. Začeli so z izdelovanjem pohištva po meri, najprej za fizične nato tudi za pravne osebe. Z rastjo podjetja so si zastavljali vedno višje cilje. 

To so tri stvari, ki jih človek potrebuje v 21. stoletju.

Obdarovanje je kot oblika nebesedne komunikacije prisotno že od samih začetkov človeštva. Z njim izražamo hvaležnost, lojalnost, pozornost in ustvarjalnost, ki bistveno presegajo nominalno vrednost darila.