STROKOVNO

Verjetno med nami ni človeka, ki kot otrok ne bi verjel vsaj v enega od treh mož, ki jih srečujemo ob zaključku leta. Morda se skriva nekaj resnice v tem, da smo ravno zaradi tega naklonjeni obdarovanju (še posebej) konec leta tudi v podjetjih.

S psihološkega vidika je težko oceniti, katero obdarovanje/nagrajevanje/priznanje konec leta bo tisto, ki bo zaposlene navdihnilo še z dodatno motivacijo in zagonom za prihajajoče leto. Vsekakor pa so bližajoči se prazniki prav zato lahko priložnost za refleksijo vodstva nad dobrim delom svojih zaposlenih.

Božičnica

Denar je (še vedno) zelo močan motivacijski faktor za veliko posameznikov in lahko vpliva na produktivnost.

Božičnica naj bi tako predstavljala nagrado zaposlenim za dobro opravljeno delo med letom. Pri tem je dobro paziti, da ta ne postane pričakovana ali zahtevana nagrada. V kolikor se zaposleni na božičnico navadijo kot redno letno finančno spodbudo, ta lahko zelo hitro izgubi funkcijo motiviranja zaposlenih. Izognite se temu s končnim pregledom poslovanja podjetja, s prepoznavanjem posameznih izrednih dejanj in zaslug ter z jasnim sporočilom o uspešno zaključenem poslovnem obdobju v podjetju.

V kolikor se bo vaše podjetje odločilo za izplačilo božičnice, je zelo pomembno, da se jo izplača vsem zaposlenim. Kakršna koli diskriminacija in prednostna obravnava pri dodeljevanju le-te lahko deluje kot zelo močen demotivacijski dejavnik tako za posameznike kot tudi za celoten kolektiv.

V primeru, da podjetje ni finančno zmogljivo, je posebnega pomena iskrenost vodstva do zaposlenih v zvezi s tem, da razočaranje ne bo preveliko.

Med drugim lahko zaposlene nagradite s personaliziranim sporočilom, narejenim za vsakega zaposlenega posebej, kjer izpostavite njihove največje dosežke ali vrline, praktičnim darilom, enim ali dvema dnevoma dodatnega dopusta v prihajajočem letu ali pa morda skrivaj posnamete novoletne želje njihovih najožjih družinskih članov in posnetke predvajate na novoletni večerji. Vse, kar ima osebno in čustveno noto, preverjeno, zlepa ne gre iz spomina.

Božično-novoletne zabave

Tudi če vaše podjetje ne bo izplačalo božičnice, je priporočljivo vsaj, da organizirate božično-novoletno zabavo oz. dogodek, kjer se poklonite kolektivu za ves vložen celoletni trud. Če gledamo zgolj s psihološkega vidika, gre za simbolno gesto, ki pozitivno vpliva na občutek pripadnosti podjetju in posameznikom da veljavo. S tega vidika vsekakor ni pomembno, kako zelo velika in pompozna je zabava, temveč gre bolj za gesto s strani delodajalca, ki se želi svojim delavcem zahvaliti, letu, ki se izteka, pa dati epilog. 

Motivirajte in nagrajujte celo leto

Nikakor pa ne smemo pozabiti, da je človeški spomin kratkotrajen, zato je pomembno, da se zaposlene motivira in nagrajuje skozi celo leto. Pokažite, da prepoznate konkretni prispevek posameznega zaposlenega. Naj bo to v finančni, materialni ali zgolj osebni obliki.

Predvsem pa izkažite iskreno hvaležnost. Le-ta se vam bo prej ali slej vrnila tudi z lojalnostjo in motiviranostjo vaših zaposlenih.

PIŠE: Anita Kovačevič in Matija Samec, Kadroom