STROKOVNO

Živi v sedanjosti. Živi »tukaj in zdaj«. Je to mogoče? Ti nasveti so v zadnjem času zelo priljubljeni, čeprav se namv hitrem življenjskem tempu pogosto zgodi, da se ne znamo ustaviti in si vzeti trenutka zase. Obremenjujemo se s preteklimi dogodki, že navsezgodaj zjutraj razmišljamo, kaj moramo storiti čez dan, na delo prihajamo, ne da bi se spomnili, kako. Ne zavedamo se, da čas samo leti mimo nas.

Čuječnost – mentalni fitnes?

Čuječnost nas opozarja na sedanji trenutek in nepresojajoče zavedanje tega, kar se dogaja v sedanjosti. Bistvo čuječnosti ni sproščanje, temveč vračanje pozornosti na notranje (npr. misli, čustva) in zunanje dogajanje (npr. zvoki, socialne interakcije), kar pa lahko s pomočjo treninga razvija vsak izmed nas, brez predhodnih izkušenj z meditacijo.

Veliko je govora o zdravem načinu življenja, fizični dejavnosti. Kaj pa mentalna? Pokazalo se je, da čuječnost dobrodejno deluje tudi na fiziološki ravni (npr. izboljšan spomin, povečanje pozitivnih čustev, povišana raven melatonina, ki je pomemben za ohranjanje zdravja in preprečevanje bolezni).

Čuječe delovno okolje

Zaradi številnih pozitivnih učinkov na naše fizično in psihično blagostanje je trening čuječnosti v zadnjih letih postal priljubljen tudi v organizacijskih okoljih. Zanimivo je, da v namene večje inovativnosti, ustvarjalnosti in boljše zbranosti na delovnem mestu čuječnost uporabljajo tudi svetovno znane organizacije, kot sta na primer Google in Apple.

Njihov namen je:

  • zmanjševanje negativnih učinkov stresa in izgorelosti,
  • izboljšanje kakovosti svojega počutja pri delu ter
  • povečanje učinkovitosti in zadovoljstva pri delu, kar se kaže v boljši produktivnosti podjetja.

Uvajanje čuječnosti v delovna okolja je lahko izredno koristno, čeprav je treba v ozir vzeti tudi situacijske in organizacijske dejavnike, ki imajo veliko vlogo pri doživljanju stresa in izgorelosti na delovnem mestu. Eden izmed uveljavljenih programov je na čuječnosti utemeljen program za zmanjševanje stresa. V Sloveniji so poznani programi NARA, ki so zasnovani za boljše soočanje s stresnimi življenjskimi situacijami, za preprečevanje in obvladovanje stresa, depresije in drugih neprijetnih izkušenj.

Čuječ posameznik, čuječa organizacija

Za bolj čuječe življenje lahko veliko naredimo sami, kasneje pa se to prenese tudi na organizacijsko območje. Kolektivno čuječnost lahko prepoznamo v fleksibilnih organizacijah, ki uspešno delujejo v zapletenih in časovno občutljivih okoljih. Ti zaposleni so bolj občutljivi, radovedni in odprti za nove informacije, hkrati pa so sposobni obvladovati in upravljati nepričakovane dogodke.

Kako lahko spodbujamo kolektivno čuječnost?

  1. Ozavestite vzroke za neuspehe – poiščite ranljiva področja, npr. v znanju, tehnologiji in obstoječih postopkih.
  2. Presezite poenostavljanje delovnih nalog – ocenjujte težave z različnih perspektiv in s tem omogočite širše zaznavanje okolja (npr. konkurenčnega trga).
  3. Spodbujajte razumevanje razmerij in odvisnosti, ki obstajajo med zaposlenimi, strukturo in vodenjem organizacije, kar vodi k lažjemu razumevanju kompleksnosti delovnega okolja.
  4. Da bi ustvarili trdožive in vzdržljive zaposlene, dajte prednost improvizaciji pred načrtovanjem in rutinskim delom, kar ne izključuje presenečenj in krepi fleksibilnost zaposlenih.
  5. Omogočite sodelovanje pri sprejemanju odločitev zaposlenim z največ znanja in izkušnjami, četudi nimajo formalnih pristojnosti, saj ti lahko hitreje prepoznajo določene težave in pomagajo pri razrešitvi le-teh.

Piše: Sanja Kolarič, dipl. psih. (UN)