STROKOVNO

Na pritiske in porast delovnih obremenitev niso imuna niti do včeraj stabilna podjetja z večletno tradicijo. Pritiskom prispevata tudi eksponentna rast tehnoloških inovacij in muhasta narava vedno bolj nepredvidljivega poslovnega okolja.

Uspešne organizacije in odlični vodje se zavedajo, da je edina dolgoročna rešitev delati bolj učinkovito in ne zgolj – delati več. Nenehno pridobivanje novih znanj in veščin je tisto, kar nam omogoča bolj učinkovito izvajanje nalog, varuje konkurenčnost, krepi skupinsko sodelovanje, zvi- šuje zadovoljstvo in nenazadnje pomaga ohranjati ravnovesje med službo in prostim časom. Podjetje, ki pomaga zaposlenim doseči iste rezultate v krajšem času, ustvari prostor za ukvarjanje z izboljšavami, optimizacijo pristopov, preizkušanje novosti in druge inovativne ter strateške poteze. Izobraževanje zaposlenih je finančna in časovna investicija v prihodnost podjetja.

Prav investicija časa je tista, ki stranke in njihove sodelavce najbolj skrbi in bremeni na samem začetku. Zato je še toliko bolj pomembno, da programe zastavimo na način, da ne zavirajo tekočega delovnega procesa do te mere, da postanejo neizvedljivi ali neobvladljivi. Le tako bomo lahko pri izvajanju dosledni. Kakovosten pristop, ki krepi, podpira znanje kot vrednoto in hkrati zahteva manjše začetne investicije, je vzpostavitev učinkovitega sistema internega izobraževanja. Med slednje štejemo mentorstvo, vajeništvo, rotacijo delovnih mest in vse oblike delavnic, seminarjev in predstavitev, ki jih zaposleni pripravijo za svoje sodelavce.

Prednosti prenašanja znanja med zaposlenimi

Dober sistem internega izobraževanja prinaša številne prednosti, ki presegajo finančno in časovno ekonomičnost. Predvsem pri razumevanju potreb po operativnih in tehničnih znanjih in spretnostih so prav zaposleni v danem podjetju lahko najboljši učitelji, saj najbolje poznajo in razumejo naravo dela in sodelovanja v dotičnem podjetju. Z uporabo konkretnih primerov lahko pomagajo svojim sodelavcem pri doseganju večje učinkovitosti in z uporabo lastnih izkušenj odgovorijo na številna strokovna vprašanja. Z internimi sistemi usposabljanja izobraževanja pa hkrati s statusom nagradimo izvajalce, povečamo njihovo zaznano vrednost v podjetju in krepimo dialog med generacijami. Slednje velja predvsem za vajeniške in mentorske programe, katerih pravilna izvedba omogoča tudi prenos dragocenega znanja z mlajših na starejše generacije.

Česa ne smemo spregledati?

Seveda je pomembno, da tudi interna izobraževanja potekajo na sistematičen način in da so izvajalci za poučevanje ter mentoriranje primerno usposobljeni. Dobra praksa, ki naslavlja te izzive, je t. i. program Train the Trainer, ki interne izobraževalce usposobi za učinkovito predajo znanja. Pozorni pa moramo biti tudi na to, da ne zapremo vrat novim idejam in pristopom, ki jih lahko posvojimo iz drugih panog in podjetij. Prav zato strokovnjaki priporočamo, da pri uvajanju organizacijskih sprememb, pri ocenjevanju in spremljanju dela, krepitvi vodstvenih, komunikacijskih in drugih mehkih veščin podjetje poišče podporo zunanjega izvajalca. O nujnosti vseživljenjskega učenja čivkajo že ptički na vejah. Ključ za prave rezultate pa ne leži nujno v obsežnosti nastavljenih sistemov izobraževanj. Tudi slednjih se moramo lotiti pametno.

Lara Delić, univ. dipl. psih., LEAD, asistentka na Oddelku za psihologijo UM