STROKOVNO

Kaj ste pa vi danes naredili drugače in boljše kot včeraj? Kam vas to pelje? Je to tisto, kar si želite? In če ne, kaj boste naredili, da dosežete svoje prave cilje?

Vaš uspeh je v vaših rokah. Danes ni več dovolj, da je nekdo strokovnjak na svojem področju. Več možnosti za uspeh ima, če zna svoje ideje predstaviti in jih prodati, če zna motivirati svoje sodelavce… da bi jih lahko motiviral, pa jim mora znati prisluhniti… česar nas pa niso naučili v šolah. To so spretnosti, ki se jih učimo celo življenje. Izobraževanja na delovnem mestu pa so tista, ki nam pomagajo videti, kaj še lahko izboljšamo in kako. Tako vedno bolj zavestno usmerjamo svoje aktivnosti proti želenim ciljem.

Ko razmišljamo o koristih izobraževanj, je smiselno, da jih pogledamo na treh nivojih, kakšne so koristi za podjetje, kakšne za tim sodelavcev in kakšne za posameznika.

Koristi za podjetje:

-        Večja zavzetost in produktivnost zaposlenih – v krajšem času do boljših rezultatov.

-        Manj absentizma zaradi večje motivacije, boljše organizacije, obvladovanja stresnih situacij.

-        Manjša fluktuacija zaposlenih, ker se povežejo s sodelavci in najdejo svoje mesto ter vrednost.

-        Konkurenčna znanja, s katerimi ste v koraku s časom, in na podlagi njih možnost ustvarjanja novih idej, ki vas popeljejo med vodilne v svoji panogi.

-        Nova znanja in veščine, obnovljena motivacija in pozitivna energija pomagajo pri doseganju boljših prodajnih rezultatov.

-        Obvladovanje mehkih veščin omogoča lažjo in učinkovitejšo komunikacijo znotraj tima, večjo motivacijo, boljšo organizacijo, bolj zadovoljne stranke…

Koristi za tim:

-        Povezovanje tima, dvig motivacije in zavzetosti.

-        Spoznavanje sebe, sodelavcev preko socialnih iger in izkustvenega učenja.

-        Obravnava konkretnih aktualnih problemov in izzivov, s katerimi se tim srečuje, omogoča premik z »mrtve točke« in preboj.

-        Skupno postavljanje, razvijanje in načrtovanje ciljev, strategij, projektov.

-        Pridobivanje novih spoznanj in vpogledov v situacijo še z drugega zornega kota, deljenje znanj in mnenj med sodelavci, pri čemer prihaja do odličnih idej in rešitev.

-        Spoznavanje orodij, modelov, pripomočkov in tehnik za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo.

Koristi za posameznika:

-        Dobiva globoke vpoglede, ki mu pomagajo graditi njegovo poklicno samopodobo in zaupanje vase – po eni strani dobiva potrditve za svoje delo, po drugi strani pa odkriva rešitve in nove perspektive, možnosti.

-        Ima priložnost spreminjati svoja omejujoča prepričanja v spodbujajoča, kar mu pomaga premagovati ovire na delovnem mestu in povečuje njegovo učinkovitost.

-        Na izobraževanju spoznava svoje vrednote in vrednote podjetja, oboje usklajuje in rešuje morebitne konflikte na ravni vrednot. Bolj kot ima posameznik svoje vrednote usklajene z vrednotami podjetja, več smisla in vrednosti najde v svojem delu, večja je njegova motivacija.

-        Dopolnjuje svoje znanje in trenira nove veščine, pri čemer osvaja nove modele, tehnike, orodja, ki mu olajšajo delo in prispevajo k njegovi učinkovitosti.

-        Spoznava svoje učinkovite in neučinkovite vzorce mišljenja, čustvovanja in vedenja, ozavešča svojo možnost izbire pri odločanju ter ravnanju; včasih je lažje kaj slišati od zunanjega strokovnjaka kot od bližnjih sodelavcev; s prevzemanjem večje odgovornosti za svoje ravnanje se dvigne kvaliteta njegovega dela.

-        Ima možnost podeliti s sodelavci svoje dobre izkušnje in izzive, s katerimi se srečuje … kar prinese olajšanje njemu, pripomore pa tudi k povezovanju celotnega tima in k iskanju skupnih rešitev.

PIŠE: Saška Klemenčič