STROKOVNO

Pred 20 leti je bilo znanje angleškega ali kakega drugega svetovnega jezika zaželeno, danes pa je nujno, če želi podjetje poslovno delovati in biti konkurenčno na globalnem trgu.

 

Strokovno znanje ne zadošča več, zaposleni v podjetjih morajo na svojem delovnem področju obvladati tuje jezike in razumeti ter poznati kulturo in poslovne običaje dežele. Poleg jezikovnega znanja morajo imeti kompetence za učinkovito vodenje mednarodnih timov, pogajalske veščine, obvladati predstavitve itd.

V poslovnem svetu je v ospredju znanje angleščine in strokovnjaki ocenjujejo, da se to v bližnji prihodnosti ne bo spremenilo. Poznavanje še drugih tujih jezikov pa je lahko konkurenčna prednost podjetja. Znanje angleščine omogoča poslovno komunikacijo po vsem svetu, poznavanje drugih tujih jezikov pa priložnost, da se prebije led pri novih poslovnih partnerjih ali se zagotovijo dobri temelji za uspešna pogajanja. Znanje tujih jezikov pomeni strokovno kompetenco zaposlenega, ne glede na to, ali vodi slovenski ali mednarodni tim - omogoča hitrejše reševanje problemov, morebitnih konfliktov in izzivov in pomeni medkulturne kompetence.

Pomembno je, da zaposleni v podjejih v tujem jeziku tekoče vodijo telefonske pogovore s poslovnimi strankami in partnerji iz tujine, znajo sestaviti uradno e-sporočilo v tujem jeziku, kompetentno nastopajo na srečanjih, sejmih in prepričljivo predstavljajo podjetje, njegove storitve in/ali izdelke, obvladajo poslovni bonton in poslovne običaje. 

Učenje poslovnih tujih jezikov pa že zdavnaj ni več samo klasično učenje tujega jezika

Za direktorje, vodje in ostale zaposlene v podjetjih, ki delujejo na mednarodnih trgih ali v mednarodnih timih, na DOBI poleg tečajev po meri podjetja in tečajev jezika stroke nudimo tudi učenje poslovnega jezika Bodite fit za poslovni svet De Luxe, ki da dopolnjujemo z veščinami nastopanja in tehnikami sproščanja. Tako poskrbimo, da se učinek učenja še poveča. Za tiste, ki želijo delati izključno na govoru v angleškem jeziku, pa je na voljo učenje po posebni metodi: program English from the Ground Up je namenjen začetnikom ali tistim z osnovnim znanjem, English Lexis for Advanced Speakers pa jezikovno naprednejšim govorcem.

Beatrice Šlamberger, District Direktor, Berlitz
"Delovanje v mednarodnem poslovnem okolju narekuje nujnost visoke ravni znanja tujega jezika in dodatno izobrazbo na področju medkulturnega poznavanja. Komunikacijske, pogajalske in vodstvene sposobnosti je vedno treba umestiti v kulturno okolje delovanja. Cilj takšnega treninga pa je vedno višanje jasnosti in razumljivosti komunikacijskega sloga. Ob ekskluzivnem individualnem programo "Total Immersion" se vedno večji odstotek učencev na vodstvenih pozicijah odloča za program "Global Leadership Training", ki omogoča popolno integracijo v tujejezično kulturno okolje."
Matija Kovač, direktor Jezikovne Akademije
"Če pogledamo kazalnike slovenskega gospodarstva o prednostih znanja tujih jezikov, ni več dvoma, saj se večina rasti ustvari z izvozom. Poznavanje jezika poslovnih partnerjev nam pri tem ponudi odločno konkurenčno prednost, saj je poslovanje mnogo učinkovitejše brez prevajalcev. Pri Jezikovni Akademiji izvoznim podjetjem pomagamo z izobraževanji po meri, ki potekajo po naši hibridni metodi: del tečaja poteka na podjetju, del pa v interaktivni spletni učilnici."
Klavdija Kosmač Toplišek, direktorica Jezikovnega centra Lingula
"Lingula svojim strankam omogoča lažjo komunikacijo v tujem jeziku. Z dobrim znanjem tujega jezika naredimo boljši vtis na tuje partnerje, bolj smo samozavestni in imamo manj težav z iskanjem pravih besed. Lažje sklenemo posel in naredimo vtis na sogovornika. V jezikovnem centru Lingula nam ni vseeno, kako pri nas porabite svoj čas - ali ga izkoristite ali zapravite. S svojim delom mislimo resno."
PIŠE: Lea Štiberc, DOBA