STROKOVNO

Velikokrat slišimo, da so zaposleni najpomembnejši kapital podjetij. Če to drži, je to vrednost treba plemenititi z vlaganjem. To pa nikakor ni zgolj višina plače, dnevno motiviranje ali majhne bonitete, s katerimi nagrajujemo najboljše in najbolj prizadevne kadre. Če želimo biti konkurenčni in uspešni v zaostrenih razmerah, v katerih preživijo le najboljši, je pomembno vlagati predvsem v intelektualni razvoj in rast zaposlenih. Vodilne menedžerke in direktorice podjetij, ki izobražujejo vodstveni kader, smo povprašali o smernicah in pomeni izobraževanj za menedžerje v podjetjih.

 

Prof. dr. Danica Purg, dekanja in direktorica IEDC-Poslovna šola Bled

Ali opažate, da se vodilni kadri pogosteje kot v preteklosti odločajo za dodatna izobraževanja? Kakšne so smernice?

V zaostrenih gospodarskih razmerah se vodilni kadri še toliko bolj zavedajo pomena izobraževanja: ker spremenjeno poslovno okolje zahteva še več njihovega časa in prisotnosti kot nekoč, se največkrat odločajo za kratke in intenzivne seminarje in delavnice oz. za daljša izobraževanja v več kratkih časovnih modulih. V ospredju so menedžment sprememb, inovativni poslovni modeli, vodenje v kriznem času ipd.

Ali opažate, da se vodilni kadri pogosteje kot v preteklosti odločajo za dodatna izobraževanja? Kakšne so smernice?

Predvsem so pomembni znanja in veščine vodenja. Menim, da bi voditelji in menedžerji tako v gospodarstvu kot politiki in drugih družbenih sferah lahko še izboljšali sposobnosti komuniciranja, timskega dela, reševanja konfliktov in se bolj začeli zavedati pomena etičnega in trajnostnega delovanja.

Katere ravni menedžmenta oz. vodstvenih kadrov se najbolj zanimajo za dodatna izobraževanja?

Vedno so najbolj zainteresirani mlajši potencialni menedžerji, ki imajo priložnost za napredovanje. Sicer pa se za mednarodne izobraževalne programe na IEDC zanimajo tako voditelji in menedžerji z najvišjih ravni odločanja kot funkcijski menedžerji in specialisti na posameznih področjih, saj vsak lahko najde izobraževanje, s pomočjo katerega pridobi nova znanja in spretnosti za uspešnejše poslovanje. Najvišji menedžemnt npr. najbolj zanimajo inovativni seminarji o voditeljstvu, pri čemer smo na IEDC še posebej uspešni; izobražujemo najvišji menedžment angleške korporacije BAE Systems in največje nizozemske zavarovalnice Achmea.

Kaj je posebnost vaših izobraževanj za direktorje in druge vodilne menedžerje?

Posebnosti so relevantnost študija za prakso, mednarodnost in inovativnost. IEDC je mednarodno uveljavljena poslovna šola in zaradi tesne prepletenosti s poslovnim svetom tudi pomembno mednarodno poslovno srečevališče. Pri nas se izobražujejo izkušeni voditelji in menedžerji z vsega sveta, ki jih poučujejo profesorji z najboljših poslovnih šol Evrope in Severne Amerike. Izobraževalni programi so inovativni in poleg standardnih menedžerskih znanj, kot so npr. finance, računovodstvo, marketing, vsebujejo učenje umetnosti, trajnostni razvoj in etiko. Daljši študijski programi potekajo v angleškem jeziku v več krajših modulih, ki zaposlenim voditeljem omogočajo usklajevanje dela in študija. Diplomanti postanejo člani razvejane mednarodne mreže alumnijev, ki ima že 14 lokalnih klubov v različnih evropskih državah, petnajstega pa ustanavljamo v Afriki.

Verjetno je nujno, da posameznik redno obnavlja in uri veščine vodenja in upravljanja?

Da, zagotovo. Veliko imamo povratnikov: najprej pridejo na poletno šolo menedžmenta za mlade, nato na pettedenski seminar Vodenje poslovnih procesov (GMP) in kako leto pozneje na MBA, po MBA-ju pa se udeležujejo kratkih, aktualnih seminarjev, forumov in t. i. masterclassov, ki jih prirejamo v njihovih državah.

Kateri načini izobraževanja pri slušateljih naletijo na najboljši odmev?

Študije primerov, projektno delo in odlična predavanja.

Zakaj se naj posamezniki izobražujejo tudi v težkih gospodarskih razmerah?

Izobraževanje je danes pomembnejše kot kdajkoli prej, varčevanje na račun znanja je zelo kratkovidno. Za potencialne menedžerje in voditelje je pomembno, da se učijo od najboljših, da so obrnjeni v svet, da so obnašajo po visokih etičnih standardih in da imajo pred seboj dolgoročne cilje. Tudi v času krize je treba imeti t. i. dvojno strategijo, za danes in za jutri!