STROKOVNO

Danes je etika v poslovnem svetu prepoznan predmet, a kljub prepoznavnosti še vedno ne dosega svojega polnega potenciala, poglavitno zato, ker je nerazumljena in premalo izrazita v praksi. Na udaru etike ostajajo vodstveni kadri, torej direktorji in menedžerji, z razlogom, da se spremembe začnejo zgoraj, kjer je moč in tudi denar. Toda z vidika etike se vrh podjetja naslavlja zato, ker je dobra praksa zgled, ki motivira in spreminja delovanje celotne organizacije.

 

Etično življenje

Kadar govorimo o etiki, govorimo o več kot le sistemu vrednot, vodilih ali zapovedih, ki jih posvoji posameznik in podjetje. Etika je mnogo več kot uboganje zakona in moralnih principov. Je način življenja, kjer posameznik v vzgibu doseganja dobrega življenja krepi svoj značaj v vrlinah. Šele ko jih človek dnevno prakticira, pravimo, da živi etično življenje. Te lastnosti je treba vzgajati oz. se etično usposabljati. Kadar ni edukacijskega konteksta, ostanejo le suhoparna vodila, ki so večinoma premalo definirana ter zato nerazumljena in ne-živeča. Za resnično implikacijo etike je ključno, da podjetja vpeljujejo edukacijske programe poslovne etike, ki ne temeljijo na "hitrih" tečajih, ampak na celostnem, podjetju prilagojenem programu.

Program poslovne etike

Etika je dodana vrednost, ki postavlja v podjetju najvišjo kulturo odnosov in delovanja. S programom poslovne etike predrugačimo vedenje kadra in tako posodobimo delovanje podjetja. Izboljšamo delovno klimo podjetja, vzpostavimo zaupanje med zaposlenimi in deležniki na trgu ter kadru omogočimo etično nesporno delovanje. Vsekakor etičnost ni lahka, zahteva veliko poglabljanja vase, samokritičnosti in hrabrosti, zato je toliko bolj cenjena. Vodje z moralnim značajem prepoznavamo kot avtoriteto, ki jo spoštujemo, smo nanjo ponosni, ji želimo slediti in biti del njene zgodbe o uspehu. Etični direktor in menedžer sta resnična dodana vrednost, ki dviguje ugled podjetja in motivira kader.

Etična asistenca

Za dosledno etično voditeljstvo, ki vedno pooseblja moralno držo, se v svetu uveljavlja etična strokovna pomoč, ki skozi kontinuiran etični edukacijski proces opolnomoči vodstven kader za etično vedenje. Strokovna pomoč je individualna asistenca, kjer poleg teoretične vsebine udeleženec prejme konkretne odgovore na njegove obstoječe moralne konflikte. Za etični razvoj je torej strokovna asistenca nujna, saj vodilne trajnostno usposablja, jim je v oporo v težkih moralnih situacijah in jih opogumlja za poslovno etičnost.

Etika in pogum

Sprejemati moralne odločitve, posebej v poslovnem svetu, je velik izziv, saj je etično življenje stalno v soočanju z nemoralnim okoljem. Zato je pogum osrednja vrlina, ki direktorja in menedžerja, ki je najbolj podvržen nemoralnosti okolja, spremlja in navdihuje za pravilne, etične odločitve. In zato je še kako nujno, da so vodilni etično ozaveščeni, imajo strokovno etično asistenco, s katero se v moralnokonfliktnih situacijah posvetujejo ter tako lažje in hitreje sprejmejo pravilne, etične odločitve.

PIŠE: Kaja Kosec mag. mag., Zavod Za dialog