STROKOVNO

Tako napoveduje Forresterjevo poročilo, ki je precej razburkalo poslovno javnost. Objavljeno je bilo letos v aprilu. Po napovedi njihovega analitika Andyja Hoarja naj bi do leta 2020 v ZDA 1 milijon prodajnikov izgubilo službo zaradi spleta. Število prodajnikov na področju B2B v ZDA ocenjujejo na 4,5 milijona. Glavni dejavnik sprememb bo preferenca kupcev, da raje sami naredijo raziskavo in nakup na spletu kot pa preko stika s prodajnikom.

Pri manjšem številu kupcev, ki kupujejo kompleksne in dražje izdelke in storitve, je pogovor s prodajnim predstavnikom podjetja lahko dodana vrednost. Toda za večino B2B kupcev, ki raje sami naredijo raziskavo na spletu o izdelkih in storitvah in ki že vedo kaj želijo, je preusmeritev k prodajnemu predstavniku neprijetna in nezaželena.

Na podlagi njihovih raziskav je trend online nakupovanja tudi na področju B2B prodaje postal neobhodno dejstvo. Skoraj 75 % B2B kupcev pravi, da je nakup preko spletne strani bolj priročen kot od prodajnega predstavnika podjetja. Nadalje, 93 % B2B kupcev pravi, da raje kupujejo na spletu in ne od prodajnega predstavnika, ko so se odločili, kaj želijo kupiti.

Kaj lahko pričakujemo v B2B osebni prodaji?

Vsekakor bo v prihodnje marsikatero B2B podjetje moralo na novo premisliti vlogo prodajnih predstavnikov. Dejstvo je, da se spreminjajo prodajne poti, kupci so čedalje bolj informirani glede izdelkov in storitev. Osebna prodaja ni manj pomembna in tudi v prihodnje ne bo, spreminjala se bo samo njena vloga tako kot tudi vloga prodajnikov.

Vloga prodajnikov bo še vedno pomembna pri zaključevanju poslov, večjo težo bo pridobivala na področju podpore in skrbi za zadovoljstvo obstoječih strank. Osebni odnos in skrb za kupce gradi zaupanje med kupcem in podjetjem in ga bo tudi v prihodnje.

Konec obdobja hladnih klicev?

Ali to pomeni tudi, da prodajalcem ne bo več potrebno iskati in kontaktirati novih potencialnih strank? Hladni klici ne bodo več potrebni? To so namreč »pobožne želje« marsikaterega prodajnika. Bo to vlogo v prihodnje prevzel marketing?

Vloga marketinga je sedaj z novimi prodajnimi kanali in spremembami, ki jih prinaša digitalna doba, ključna za zagotavljanje kvalitetnih kontaktov za prodajo v marsikateri branži. Nenazadnje potencialne stranke čedalje večji delež nakupne poti opravijo na spletu, preden sploh stopijo v kontakt s podjetjem. Po Forresterjevih raziskavah B2B kupci opravijo 57 % nakupne odločitve (customer decision journey) preden govorijo s prodajnim predstavnikom podjetja. 74 % B2B kupcev opravi raziskavo na spletu preden naredi offline nakup.

V osebno prodajo, tako klic, sestanek, ponudbo itd. je potrebno integrirati potrebo kupcev, da se pred nakupom sami informirajo. To lahko postane del prodajnega razgovora. Del prodajnega razgovora tako lahko postane analiza lastnosti izdelka oz. storitve. Klasične prodajne sestanke lahko kombiniramo s ciljanimi izobraževanji, ker tako gradimo s stranko odnos in zadostimo njeni potrebi po informiranju, jo bolje spoznamo in prodajnik tako kasneje lažje obdeluje kontakt naprej.

Dejstvo je, da tudi B2B osebno prodajo čakajo turbolentni časi. Nekatere branže čaka več sprememb kot druge. Spremembe vedno prinašajo priložnosti. Žal bodo prodajniki, ki pričakujejo, da ne bo več potrebno opraviti hladnih telefonskih pogovorov, razočarani. Še vedno bodo potrebni. 

PIŠE: Brigita Bogdan,  OpenIT