OSREDNJI INTERVJUJI

Ustvarjanje uspešnih zgodb v turizmu z ljubeznijo in strastjo

Direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, ki je po prevzemu krmila leta 2012 instituciji vlila novo energijo in dala nova krila, da se je le-ta razvila v mnogo pogledih. Janjo označujejo kot energičo, z neusahljivim virom elana in motivacije. Ob direktorski funkciji na Zavodu za turizem Maribor - Pohorje, regionalni destinacijski organizaciji, ki predstavlja, usklajuje in usmerja organizacijo turizma v destinaciji in obsega 22 zgornjepodravskih občin, se Viher udejstvuje še na mnogih drugih področjih. Je članica različnih komisij, upravnih odborov in zvez. Je interpretatorka naravne dediščine, turistična vodnica, urednica raznovrstnih glasil in publikacij ter turističnega magazina Odlično!

 

Katere so tiste delovne izkušnje, ki so vas izoblikovale v vodjo?

Izkušnje izhajajo iz mojega predhodnega dela in delovnih izkušenj na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih. V preteklih 20-ih letih sem delovala tako v lokalni samoupravi, razvojni agenciji in v gospodarstvu, povsod pa sem opravljala vodilne funkcije. Delala sem na raznovrstnih področjih, turizem pa je bil zmeraj moja velika ljubezen. Če se na neki točki v življenju nisem poklicno ukvarjala s turizmom, sem to počela v svojem prostem času, saj sem od nekdaj članica različnih združenj, društev, zvez in podobno.

Torej izkušnje so iz »kilometrine«, ki jo imaš in jo pridobiš skozi leta aktivnega dela in predvsem iz strasti, želje, vizije po ustvarjanju in delu.

Kot direktorica javnega zavoda imate odgovornosti in pristojnosti – na koga oz. na kaj se eno in druga nanaša.

V bistvu je veliko več odgovornosti, kot pristojnosti. Javni zavod je institucija, kjer so naloge in opravila jasno določene, kljub temu pa je dela vedno veliko več. V očeh javnosti smo namreč institucija, ki se mora odzvati vsem trendom, tudi takšnim, ki niso neposredno vezani na turizem ali promocijo.

Kam, glede na globalni vidik, umeščate destinacijo Maribor - Pohorje in kje so priložnosti za njeno rast?

Destinacija Maribor – Pohorje se pozicionira kot zelena destinacija za sprostitev in aktivni odmor, za doživljanje vrhunske kulture in bogate tradicije, za raziskovanje slikovitega podeželja, za uživanje ob izjemnih štajerskih vinih in pristni kulinariki ter za doživetje štajerskega gostoljubja. Destinacija ima dobro geo-strateško lego na pomembnem prometnem koridorju in dobre avtocestne povezave s sosednjimi evropskimi mesti. Velikega pomena je bližina večjih mednarodnih letališč in seveda lokalnega, z velikim razvojnim potencialom. Priložnosti za širitev so predvsem na področjih prometne infrastrukture in javnega prevoza, trajnostnega razvoja, izkoristka potenciala vodnih površin, učinkovitega trženja celoletnih programov ter regijskega sodelovanja in povezovanja med občinam ter povečanja čezmejnega sodelovanja za skupen nastop na tretjih trgih.

Kakšne mora po vašem mnenju imeti posameznik, ki na vodstveni funkciji deluje na področju turizma?

V turizmu se delavnik nikoli ne zaključi ob 15. uri, praznikov, prostih dni in dopustov ni. Svoje delo moraš zato sprejemati kot hobi, kot način življenja in ga opravljati s strastjo. Vodstvena funkcija pomeni, da moraš ob naštetem še krmariti po razburkanem terenu, neprestano iskati kompromise oz. rešitve in vedno biti najboljši. Delo ti mora biti užitek, strast, ljubezen. Brez tega ni uspeha.

V kolikšni meri se vodenje javnega zavoda razlikuje od vodenja gospodarske družbe v privatni lasti?

Razlika je definitivno velika. V javnem zavodu je tvoje delo na očeh Sveta zavoda, ožje in širše javnosti, boriti se moraš za proračunska sredstva in sredstva partnerjev. Odgovarjaš za delo zavoda, za zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo občank in občanov, deležnikov, partnerjev in najpomembnejše: obiskovalcev mesta in destinacije.

Glede dela, obsega dela, financiranja in zagotavljanja likvidnosti ter zdravega denarnega toka pa je situacija podobna. Neprestano moraš gospodarno ravnati in pridobivati sredstva iz različnih virov. Prav tako moraš ves čas razmišljati tržno, da lahko kreiraš programe in aktivnosti, ki so vezane dolgoročno in presegajo tekoče proračunsko leto.

Kakšen pristop/način vodenja svojih sodelavcev imate?

Uspešen vodja je tisti, ki je v vsaki situaciji najde rešitev ali poda predlog za izboljšave v delovnih procesih. Vedno moraš najti prave odgovore in stališča ter med zaposlenimi gojiti enakovreden odnos, saj ob izpadu enega člena iz ekipe, trpi celotna organiziranost. Učinkovito in dolgoročno uspešno vodenje kadrov zahteva tudi čas, ki je potreben za spremembe, nadgradnje in izboljšave. Potrebno je tudi neprestano izobraževanje in usposabljanje ter mreženju v kolektivu in izven njega.

Katere so tiste lastnosti, znanja, ki jih pri svojem kadru cenite in tudi iščete?

Samostojnost pri delu, kreativnost, energičnost, prijaznost, znanja in veščine timskega dela ter strokovno podkovanost. Cenim marljivost, iskrenost in družbeno odgovornost. Iščem še kanček več inovativnosti, povezovanja in mreženja med zaposlenimi in odprtosti ter širino. Vedno poudarjam, da je vsako uspešno izvedeno delo potrebno nagraditi, četudi le z besedo hvala.

Kaj počnete v prostem času? Katere so tiste aktivnosti, ki vas osebno izpopolnjujejo?

Srečo imam, da je turizem v meni tisto, kar me je kovalo v intenzivni društveni dejavnosti in izvajanju projektov, da sem se v vodah turizma znašla v vseh stebrih njegovega obstoja in ga zato tudi živim. Prosti čas je zato vedno namenjen raziskovanju novih destinacij, branju strokovne literature, študiju. Tisto, kar me napolni vsak dan, je narava, družina in neprecenljivi prijatelji, brez katerih bi bilo življenje brezbarvno. Velikokrat je namreč potrebno srečo iskati v majhnih stvareh in iskrenih pozornostih.

Kaj bi rekli, da je največja dodana vrednost vašega poslanstva in kaj je najgloblji primanjkljaj, na katerega ob sprejemu pozicije niste računali?

Največja dodana vrednost je prav gotovo z leti pridobljeno znanje in neprestano učenje, izobraževanje. Veliko sem se naučila tudi, ko sem se spopadala z boleznijo in posledično z lastnim preživetjem – takšna izkušnja te namreč preoblikuje, na svet začneš gledati drugače in postaviš si druge prioritete. Na le-teh pa gradiš svojo osebnost in poslovno pot.

Primanjkljaj je definitivno večplasten in se povezuje s trenutno situacijo, ki vlada trgu.  Ob vsem tem pa je naša destinacija še mlada in gradnja uspešnosti je odvisna od veliko dejavnikov, na katere imaš ali nimaš vpliva. Za razvoj odličnosti je potreben čas in polna mera vztrajnosti, dela in odrekanj, da na koncu prideš do želenega cilja - vendar nikoli sam. Vedno v partnerskih povezavah, zdravih jedrih, ki skupaj gradijo na prepoznani, uspešni in prijazni destinaciji.

PIŠE: Simona Lobnik Ambrožič, odgovorna urednica