OSREDNJI INTERVJUJI

Rada živim in se veselim življenja

Vztrajnost, naravnanost k rešitvam, socialni čut, retorične spretnosti, sposobnost poslušati in slišati so vrline, ki zasedajo najvišja mesta pri direktorici meseca, mag. Aleksandri podgornik. Direktorica Štajerske gospodarske zbornice in predsednica nadzornega sveta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, ki je izjemno zahtevna do sebe in prizanesljivejša do drugih, meni, da sta mreženje in povezovanje ključnega pomena za uspeh.

 

Kako se radi predstavite? Poslovno in osebno?

Poslovno sem menedžerka, ki ve, da je mogoče s pravimi cilji in odgovornim delom doseči veliko. Veselim se vseh izzivov. V preteklosti sem delala v različnih podjetjih, predvsem v komuniciranju in trženju. Imela sem možnost delati v mednarodni korporaciji Henkel Slovenija, kjer sem spoznavala sodobne prodajne prijeme. Poseben izziv je bilo tudi delo v kovinskopredelovalni industriji, ko sem v Tovarni kos in srpov skrbela za nabavo in prodajo. Sicer pa zelo cenim znanje, zato se skušam nenehno izobraževati. Formalno sem po izobrazbi magistra ekonomskih znanosti na mednarodni akademiji za podjetništvo v Avstriji pa sem pridobila certifikat podjetniške svetovalke za mala in srednja podjetja. Na življenje gledam pozitivno in si prizadevam, da bi se to odražalo tudi v dobrih poslovnih odnosih. Tako kot poslovno sem tudi osebno zelo dejavna in pravzaprav ne ločujem življenja na delovni in prosti čas. Kar se tiče športnih aktivnosti, sem v preteklosti obvladovala vse, od košarke do tenisa, plavanja in raznih dvoranskih športov. Danes veliko svojih aktivnosti usklajujem s tem, kar je zanimivo hčeri, na primer skupaj rolava in drsava. Ker pa je prostega časa vedno premalo, skušam svoj čas dobro organizirati. Tudi v zbornici organiziramo družabne dogodke, kot npr. nazadnje turnir v golfu in podobne dogodke, ki pomenijo dobro kombinacijo posla kot druženja in sprostitve. Rekla bi, da rada živim in se veselim življenja.

Otroci radi izbirajo poklice. Kaj je bila v otroštvu vaša sanjska služba?

Pravzaprav kar to, kar počnem še danes. Videla sem se kot ekonomistka, tudi bančništvo me je vedno zanimalo. Danes si želim službo, ki nadgrajuje moje znanje, zahteva veliko komunikacije in timsko delo.

Kdo je po vašem mnenju pravi voditelj in kaj se vam zdi ključno za vodenje?

Pravi menedžer je tisti, ki sproža miselne spremembe in skrbi za pravočasno odzivanje na spremembe. Vodenje ni enostavna služba, čeprav  marsikdo misli drugače. Je služba, polna izzivov, tako strokovnih kot osebnostnih. Dober menedžer mora biti izredno strokovno podkovan, izobraževanje in usposabljanje morata biti zanj nenehen proces. Hkrati pa mora biti izredno široko razgledan in osebnostno zelo stabilen in prodoren. Vodja ne more človek postati kar tako, poleg vsega drugega mora obstajati tudi močna želja, sicer to vlogo zelo težko napolniš z vso potrebno energijo in dosegaš pričakovane in želene uspehe. Čeprav imamo vsi občutek, da hitrost poganja svet in predvsem gospodarstvo, sta prav za menedžerski položaj zelo pomembna sposobnost pogleda s ptičje perspektive in občutek za prave stvari, prave sodelavce. Menedžer mora imeti veselje do dela z ljudmi v podjetju in v širšem okolju.

Menite, da krizne razmere zahtevajo poseben slog vodenja?

Mislim, da sta interna komunikacija in verbalna motivacija v teh časih še bolj pomembni in potrebni. Vodenje sicer že samo po sebi pomeni prilagajanje in prepoznavanje možnosti in priložnosti. Dober vodja se mora znajti v vsaki situaciji, vsaka situacija mu mora biti izziv in vedno jo mora videti kot priložnost.

Kaj najbolj cenite pri ljudeh, ki vas obdajajo, pri svojih sodelavcih?

Odkritost, ustvarjalnost in naravnanost k rešitvam.

Kakšen vodja ste? Kako bi se opisali?

Na to vprašanje bi vam verjetno bolje odgovorili moji sodelavci in sodelavke. Mislim, da sem motivatorka, da spodbujam sodelavke in sodelavce k večji ustvarjalnosti in samostojnosti dela. Sicer sem po naravi timski človek, saj verjamem, da je mogoče s skupnimi močmi tudi več doseči. Trudim se biti dobra vodja in upam, da mi to uspeva.

Kakšen slog vodenja velja za vas?

Bolj mehek, čeprav lovim srednjo pot.

Kaj ustvarja zaupanje v vodjo/direktorja?

Mislim, da ljudje najbolj zaupamo tistim nadrejenim, ki jih spoštujemo zaradi njihovega odnosa do ljudi, znanja, pripravljenosti za delo ter poštenosti. Ljudje moramo videti v vodji avtoriteto, moramo pa v njem prepoznati tudi človeka.

Kot ženska zagotovo verjamete v ženski in moški princip vodenja?

To vprašanje ženske pogosto dobimo, bolj poredko pa ga postavljate moškim. Seveda obstajajo razlike, vprašanje pa je, ali jih družba priznava in ali so družbi in ljudem všeč, predvsem pa, ali so prednosti za podjetje. Ženske smo bolj timsko naravnane, mogoče odločitve sprejemamo manj odločno in bolj počasi, jih pa bolj dosledno uresničujemo. Mislim, da smo ženske kot vodje bolj zahtevne do sebe in do okolice, kar je lahko včasih tudi obremenjujoče. Pa vendar vodenje pomeni voditi in usmerjati ljudi. To lahko počne samo nekdo, ki spoštuje znanje in sposobnosti drugih in jih zna pritegniti v svoj krog. In tako kot sem prepričana, da je neumnost enakomerno razporejena med moške in ženske, tako je tudi s pametjo in sposobnostjo. Le da družba tega velikokrat ni pripravljena priznati.

Kako združujete  uspeh v poslovnem in zasebnem življenju?

Pravijo, da si mora človek doma spočiti in nabrati energijo za službo, vendar mora tudi priznati, da si v službi spočije od doma in domačega okolja. Z dobro koordinacijo se to da, verjemite.

Telesno in čustveno ravnovesje najdete v ...?

Športu, ta me napaja z energijo. Sicer pa veliko berem, branje me bogati. Včasih sem tudi veliko šivala, estetika mi je namreč izjemno ljuba.

Sreča po vašem mnenju je ...?

Doseči telesno in čustveno ravnotežje ter se vedno dobro počutiti v svoji koži.

Vaš življenjski moto?

V življenju se nam ponuja veliko priložnosti, potruditi se moramo in jih izkoristiti.

PIŠE: Simona Lobnik Ambrožič, odgovorna urednica, FOTO: Grega Neuvirt