OSREDNJI INTERVJUJI

S posluhom za posel

Business Intelligence Center (BIC) deluje kot poslovni klub z izpostavami po ključnih slovenskih regijah in znotraj različnih sekcij – Business Professionals, Women professionals, International section, hkrati pa kot iskalec sinergij in povezovanja znotraj gospodarstva in drugih interesnih sfer, s poudarkom na izobraževanju in mreženju. Pogovarjali smo se z Danielo Bervar Kotolenko, izjemno poslovno žensko, ki uspešno združuje svojo kariero in družinsko življenje, ob tem pa najde čas še za vodenje Business Intelligence Centra.

Že BIC-ev slogan, Center s posluhom za posel, namiguje na področje delovanja organizacije. Kdaj je bil BIC ustanovljen, od kod ideja za ustanovitev in predvsem s kakšnim namenom je bil vzpostavljen?

Ideja je zorela kar nekaj časa, svoj razcvet pa doživela jeseni 2014, na srečanjih upravnih odborov BIC-a v Ljubljani in Mariboru. BIC kot krovni poslovni center zajema dve kategoriji: Business Intelligence Club (BIClub), torej poslovni klub in Business Intelligence Congress (BICongress), izobraževalni del. Trenutno sta znotraj BIClub aktivni že dve sekciji: Business Professionals in Women Professionals, vsaka z namenom povezovanja, mreženja in podpore članom in članicam na vseh poslovnih področjih. V sklopu BIC-a poteka že kar nekaj mreženjskih in poslovnih srečanj, prav tako izobraževalnih dogodkov, ki jih lahko interesenti že spremljajo na www.bi-center.eu.

Temelji BIC-a so torej izobraževanje, mreženje in omogočanje iskanja priložnosti za izkoriščanje medsebojnega sodelovanja. Kako obsežen je BIC danes?

BIC ima danes že okoli 30 članov, direktorjev, podjetnikov, vodij projektov in drugih podjetij ali posameznikov. Vsak teden beležimo novo porast članstva, saj naše povezovanje temelji na energiji članov in volji do poslovnih sprememb in povezovanja. Vodi nas želja po sodelovanju, medsebojni podpori in mentorstvu, ter neprestana želja po novih poslovnih znanjih. Lahko rečemo, da smo najhitreje rastoč poslovni center ta trenutek.

Katere so tiste prednosti članstva v BIC-u, zaradi katerih se razlikuje od svoje konkurence?

Ključne značilnosti, ki nas delajo drugačne, so vsekakor: aktivno medsebojno povezovanje in poslovna podpora, med seboj ustvarjamo posle in povezujemo člane, ki so kompatibilni, povezujemo se aktivno s t.i. headhunterji in ivestitorji, za namen boljšega povezovanja poslovnih priložnosti in gradnje kariere, sicer pa kot pomembno značilnost štejemo pripravljenost članov k sooblikovanju vsebin BIC-a, njihovo aktivno pripravljenost k medsebojnem sodelovanju in možnost aktivne predstavitve dejavnosti podjetij članov znotraj BIC-a.

Kaj je torej tista dodana vrednost, ki jo uživajo člani BIC-a?

V BIC-u stremimo k izbranim izobraževalnim vsebinam in kratkim, zanimivim in učinkovitim predavanjem z novimi prijemi. Moto, da smo poslovni center s posluhom za posel, dejansko nadgrajujemo z dejstvom, da smo v BIC vključeni poslovni posamezniki, katerih vrednota je naš čas, katerega imamo vsi premalo in se družimo z namenom, da si med seboj ustvarjamo posel.

Znotraj kluba delujeta sekciji Business Pro in Women Pro. Komu sta sekciji namenjeni in kako delujeta?

Sekcija Business Professionals združuje člane, starejše od 30 let, ki so zaposleni na vodstveni funkciji (vodja skupine, vodja projektov, marketinga, podjetnik, manager, direktor, itd.), članarina pa znaša 25€ na mesec, čemur radi simbolično rečemo, da se dobivamo za ceno enega poslovnega kosila na mesec. 

Za sekcijo Women Professionals veljajo enaki pogoji kakor za Business Professionals. Vse članice Business Professionals so avtomatsko vključene še v aktivnosti Women Professionals. Možno je tudi zgolj članstvo v Women Professionals, članarina pa je enaka kot za Business Professionals.

Ob ustanovitvi smo si na prvo mesto postavili predvsem aktivno širitev naših poslovnih mrež, saj bomo le na ta način uspešno med seboj sklepali poznanstva in posle, temu vsled načrtujemo se sekciji Executive in Junior, ki sta cilja za prihodnost.

S čim se vi, poleg BIC-a, trenutno še ukvarjate?

Sem solastnica in direktorica podjetja MEDIA LAB d. o. o. Vsi člani BIC-a, kakor člani upravnih odborov sekcij, smo managerji ali direktorji, lastniki podjetij, ki se primarno ukvarjamo z našimi posli, BIC nas povezuje kot strast do posla, mreženja in izobraževanja, v projekt vlagamo svoj prosti čas in energijo.

Kaj je vaša skrivnost uspešnega usklajevanja - biti poslovna ženska, z ob službenimi aktivnostmi in mama ter žena hkrati?

Menim, da je ključna podpora partnerja, ki razume poslovni tempo in s katerim se lahko usklajujeva na način, da zmoreva vsak svoj poslovni in privatni urnik. Je pa res, da ko je čas za družino, rada povsem odklopim in se posvetim vlogi mame in žene.

Kateri, mislite, da je tisti odločilni trenutek ali oseba v vaši preteklosti, ki vas je usmeril v način življenja, kot ga živite danes?

V življenju sem imela kar nekaj oseb, govorim o poslovnih osebah, ki so mi bili vzor ali mentor. Menim, da bi vsak podjetnik ali manager moral imeti mentorja, kateri mu pomaga in mu odpira vrata v poslovnem svetu, tako z nasveti, kakor s poznanstvi. Jaz sem svoje mentorje našla sama, res pa je, da cenim in spoštujem odnos daj-dam, kar pomeni, da je prav tako pomembno, da mentoriranec v enaki meri koristi mentorju, na ta način je odnos vzajemen in dolgotrajen. V BIC smo člani upravnih odborov tudi mentorji, nove člane usmerjamo in povezujemo in s tem to pomembno poslanstvo delimo naprej.

Pri svojih zgodnjih tridesetih se lahko že pohvalite z uspešno poslovno kariero - kaj mislite, da je ključna odlika mladega podjetnika, ki uspešno vstopi v poslovni svet in v čem se razlikuje od tistih, ki v svoji nameri niso tako uspešni?

Ključne so naslednje lastnosti: pripravljenost sprejemanja tveganj, močna volja po uspehu, pomemben poudarek na udeleževanju poslovnih mreženj in dogodkov, skrbna graditev svoje poslovne mreže in poznanstev, dober poslovni mentor z mnogo kontakti in seveda zadosten štartni kapital.

Kakšni so vaši cilji, želje in usmeritve za prihodnost, tako na osebnem, poslovnem področju in na področju razvoja BIC-a?

Seveda si vsi želimo uspehov in realizacije zastavljenih poslovnih in osebnih ciljev. Moja želja je še nadaljnja uspešna rast našega podjetja MEDIA LAB d. o. o., prav tako pomemben cilj, da BIC ostane najhitreje rastoči in cenjen poslovni center v Sloveniji. 

PIŠE: Simona Lobnik Ambrožič, odgovorna urednica