STROKOVNO

Ker so menedžerji ključni kader v podjetjih, je ustrezno menedžersko zavarovanje izjemnega pomena. Tovrstno zavarovanje vključuje tako življenjska kot nezgodna zavarovanja, naložbena in pokojninska zavarovanja ter posebne pakete zavarovanj, ki vključujejo bonuse, prednostno zdravstveno obravnavo ali dodatna kritja.

Adriatic Slovenica

Ponujajo nezgodno zavarovanje in zavarovanje za težke bolezni, pri katerih je višina zavarovalnih vsot odvisna od pomembnosti zaposlenih za podjetje. Paket Specialisti vključuje specialistične preglede, preiskave, posege in terapije, medtem ko paket Zdravila pokriva zdravila na belem receptu, ki jih je sicer treba plačati in doplačila za zdravila na zelenem receptu. 

Zavarovalnica Triglav

Ponujajo zavarovanje odgovornosti vodilnih delavcev gospodarskih družb oz. zavarovanje poklicne odgovornosti za vodilne kadre. Zavarovalnica v okviru dogovorjene zavarovalne vsote jamči za odškodninske zahtevke, za katere zavarovane osebe odgovarjajo na podlagi zakona. Menedžerjem priporočajo zavarovanje Celovita zdrastvena obravnava, ki zagotavlja hiter dostop do obravnave pri zdravniku specialistu. Zavarovanje vključuje stroške specialistične obravnave, diagnostičnih postopkov, enodnevnih posegov, zdravil na beli recept, rehabilitacije ter operacij.

Grawe Zavarovalnica

Za menedžerje ponuja dve življenjski zavarovanji: Grawe Ščit v primeru smrti zaščiti družinske člane pred finančnimi obveznostmi, medtem ko Grawe Elite 20 Plus nudi kritje v primeru določenih težkih bolezni, med katerimi so tudi infarkt, karcinom, možganska kap ipd. Nudijo tudi življenjsko zavarovanje z naložbo v investicijske sklade – Grawe Apollo Plus.

NLB Vita

Zavarovalnica ponuja NLB Vita Nezgoda paket Premium, ki je zaradi višjih zavarovalnih vsot primeren za menedžerje. To nezgodno zavarovanje nudi kritje za nezgodno smrt, nezgodno smrt v prometni nesreči, nezgodno invalidnost in nadomestilo za zlom kosti. Paket dovoljuje tudi dodatke.

Zavarovalnica Maribor

Ponudba zavarovanj za menedžerje zajema Enoletno Managersko zavarovanje za primer smrti z možnostjo priključitve dodatnih nezgodnih kritij. Zavarovanje je namenjeno ključnim kadrom v podjetju, samostojnim podjetnikom in samozaposlenim. Večletno Managersko zavarovanje je naložbeno zavarovanje z dinamičnim upravljanjem premoženja, z možnostjo priključitve kritij za smrt, hujše bolezni in dodatnih kritij nezgodnega zavarovanja.

Zavarovalnica Tilia

Nezgodno zavarovanje vključuje zavarovanje za nezgodno smrt in smrt zaradi bolezni, invalidnost, dnevno nadomestilo, bolnišnični dan in stroške zdravljenja. Ponujajo še zavarovanje MojeŽivljenje, ki vključuje možnost doživetja (varčevanja), sklenitelj in plačnik je lahko podjetje, ki je upravičenec za doživetje, v ostalih primerih pa so upravičenci zavarovanec oz. svojci.

PIŠE: Urška Repina