STROKOVNO

Zavarovalnice smo povprašali, kakšne vrste zavarovanj priporočajo lastnikom podjetij. Izvedeli smo, da so najpogostejša zavarovanja premoženjska, sledijo jim nezgodna zavarovanja zaposlenih in avtomobilska zavarovanja. Nekatere zavarovalnice nudijo tudi odgovornostna zavarovanja in zavarovanja finančnih izgub ter terjatev.

Izbira primernega zavarovanja je povsem odvisna od branže, v kateri deluje podjetje. V ta namen številne zavarovalnice nudijo individualna svetovanja, kjer po pogovoru ugotovijo, katera so ključna področja, ki bi jih bilo v podjetju vredno zavarovati in kateri riziki realno ogrožajo delovanje podjetja.

Adriatic Slovenica

Ob premoženjskih nudijo tudi gradbena in montažna zavarovanja. Pri zavarovanju opreme in zalog v zgradbah lahko izbirate med zavarovanjem nove vrednosti ali dejanske vrednosti. Proizvodnim podjetjem nudijo zavarovanje obratovalnega zastoja. Zavarujejo tudi odgovornosti podjetja, ki krije škodo, ki bi jo zaradi poslovanja podjetja lahko utrpele tretje osebe ali njihovo premoženje.

Zavarovalnica Triglav

Nudijo premoženjska zavarovanja (požarno in druga specifična zavarovanja) in kolektivna nezgodna zavarovanja delavcev (neomejeno in omejeno jamstvo). Ponujajo še podjetniško rizično življenjsko zavarovanje, ki je namenjeno zavarovanju pred poslovno izgubo v primeru izgube vodilnih zaposlenih v podjetju. Podjetja lahko zavarujejo tudi finančne izgube in terjatve, nudijo pa še odgovornostna zavarovanja.

Grawe Zavarovalnica

Paket Grawe Podjetnik nudi zavarovanje poslovnega premoženja, kamor je všteto premoženjsko zavarovanje. Priporočajo avtomobilsko zavarovanje in zavarovanja za fizične osebe. Na voljo je tudi asistenca za podjetja – Grawe Help.

Zavarovalnica Tilia

Posebej izpostavljajo požarna in potresna zavarovanja, zavarovanja obratovalnega zastoja in zavarovanja odgovornosti. Glede na izpostavljenost podjetja lahko le-to zavarujete tudi na dodatne rizike, zavarujete pa lahko tudi finančne izgube in sklenete transportna zavarovanja.

Zavarovalnica Maribor

Ponujajo paket Podjetniško premoženjsko zavarovanje, ki zavaruje objekte, opremo in zaloge, ki jih je moč razširiti z različnimi obsegi kritij. Nudijo vam svetovanje glede zavarovanja, ki je najbolj primerno za vaše podjetje. Svoje premoženje lahko zavarujete na dejansko vrednost  ali na novo vrednost.

PIŠE:  Urška Repina