PRIMERI DOBRE PRAKSE

Pregovorno prijazen Petrolov prodajalec

Vsem dobro poznano podjetje Petrol d. d. je izjemno uspešno na področju promocije svojih izdelkov in storitev. Kakor nam je povedal Rok Cuderman, direktor trženja, se promocijskih aktivnosti pri Petrolu lotevajo strukturirano in skrbno načrtovano. Njihova ponudba je raznolika, temu primerno raznoliki in raznovrstni pa so tudi promocijski kanali in pristopi.

Ekipo, ki snuje promocijske strategije, sestavlja 18 ljudi, ki pa jo, kot pravi Cuderman »vedno dopolnimo še z nekaterimi sodelavci, ki se jih posamezna aktivnost posredno ali neposredno dotika oz. se dotika področja, za katerega so odgovorni ter ga najbolje poznajo«.
Različne strategije promocije pri Petrolu planirajo skrbno, razlaga Cuderman in dodaja, da plan za večje projekte vključijo že v strateški načrt (za obdobje 5 let): »vsako leto v septembru pripravljamo letni načrt izvedbe projektov, seveda pa takrat planiramo tudi manjše projekte, ki jih je na letni ravni veliko.«

Resnična prednost so prave ideje

»Glede na sredstva, ki jih nekatera podjetja namenijo za marketinške aktivnosti in oglaševanje, smo mi pravzaprav nekje v zlati sredini. Naša prednost je namreč tradicija, saj smo na trgu prisotni že 70 let, druga prednost pa so odlični prodajalci in razvejana maloprodajna mreža« pojasnjuje Cuderman. 315 Petrolovih bencinskih servisov najdete v Sloveniji, nahajajo pa se tudi na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji, Črni Gori in na Kosovu. Poleg maloprodajne mreže pa so zadnjih petih letih močno prisotni še na področju prodaje električne energije, celovitih okoljskih in energetskih rešitev.
Ne glede na prodajno mrežo, tradicijo in finančni vložek je direktor trženja prepričan, da so pri promociji uspešni predvsem zato, ker promocijske zgodbe med seboj povezujejo: »Kupci nas dojemajo kot uspešne, ker vse zgodbe skušamo povezovati.
Pri nas ni satelitov – kar koli se odločimo promovirati, to počnemo celostno, poenoteno in po čim več kanalih – s tem pa dosegamo tudi najvišji možen učinek prenosa želenega sporočila na ciljno skupino.«

Partnerske zgodbe so zgodbe uspeha

Temelj vsake promocije je grajenje prepoznavnosti in kakor pravi Rok Cuderman, je pojavnost logotipa ljuba in dobrodošla, vendar ni dovolj. Vsi njihovi izdelki, ki so dobro poznani med potrošniki (Kava na poti, Fresh itd.) s sabo nosijo zgodbo.
Tudi na primeru sponzorstev nam Cuderman pojasnjuje: »Vse vpletene v promocijo ali sponzorstvo dojemamo kot partnerje. Zmeraj skušamo narediti zgodbo, ki je dodana vrednost projekta oz. sponzorstva, ki se ga lotimo. Leta 2012, ko smo pristopili v krog sponzorjev OKS, smo ustvarili navijaško zgodbo, katere rezultat je bila prodaja navijaške kolekcije.
Akcija se je izkazala kot zelo uspešna, izjemno pa smo ponosni tudi, da smo s to aktivacijo posredno pripomogli tudi k temu, da so ljudje športno-navijaške barve sprejeli in so še danes zelo prepoznavne.«

Pregovorno prijazen Petrolov prodajalec

92-94 % anketiranih kupcev na Petrolovih bencinskih servisih je zelo zadovoljnih z odnosom, ki so ga deležni s strani prodajalcev. Cuderman poudarja, da v podjetju redno izvajajo analize in kontrole potrošnikovega zadovoljstva – tako skozi ankete, ki jih izpolnjujejo kupci, kakor tudi skozi druge prijeme interno v podjetju.
Že od nekdaj je znano, da mora biti prodajalec prijazen, saj ima največji in neposreden vpliv na kupca – prodajalec je namreč prvi obraz podjetja.
»Nobena reklama ni verodostojna, če tisti, ki so v dnevnem stiku s kupci, ne izražajo tega, kar oglasno sporočilo sporoča. Zaupanje nemudoma izgine, če kontakt ni pristen. Nasmeh, pozdrav in prijaznost so tiste stvari, ki nam dajejo dejansko težo in dodano vrednost. Naši prodajalci v Sloveniji imajo 180.000 kontaktov s kupci dnevno, zato je izjemnega pomena, kakšni so,« pojasnjuje Cuderman in dodaja »zadovoljstvo strank je na prvem mestu in danes je tako, da ali je prodajalec prijazen ali pa ni prodajalec. Pri Petrolu že v osnovi izbiramo prijazen kader, dodatno pa ga seveda tudi veliko izobražujemo. Petrol ima kodeks vrednot, kjer so stvari natančno definirane – za vse zaposlene, ne le za prodajalce. Torej tudi po zaslugi našega prijaznega prodajalca je promocija zgodb, ki jih ustvarjamo, tako uspešna.«

Nenehno aktivni in v koraku s časom

Pri trženju veliko vlogo igra informacijska podpora in tudi to je področje, kjer je Petrol naredil velik korak naprej, ko je že pred leti v prodajo uvedel nakup vstopnic za prireditve, vplačilo iger na srečo, plačilo položnic in podobno na vseh svojih bencinskih servisih. »S storitvami in produkti se torej nenehno trudimo, da bi se približali ljudem in jim olajšali dnevna opravila. Petrolovi bencinski servisi niso več zgolj »pumpe« ampak v zavesti ljudi postajajo prodajno mesto, ki olajša opravila in skrajša pot.«
Petrol se ponaša s širokim naborom raznovrstnih promocijskih aktivnosti, obenem pa so v družbi zelo aktivni na področju aktivacije sponzorstev ter izvedbi humanitarnih akcij.
Zase pravijo, da so venomer partner in ne le pasivna podpora in da so njihov navdih ljudje. Vedno namreč skušajo najti načine, kako čim bolj ustreči posamezniku in kako povrniti okolju v katerem delujejo.

PIŠE: Simona Lobnik Ambrožič, odgovorna urednica