LIFESTYLE

V novembrskem bralnem kotičku vam predstavljamo strokovno knjigo Bančne garancije in sorodni instrumenti financiranja ter knjigo, ki govori o pogumu, da smo ranljivi, Neizmeren pogum.

 

Miran Jus: Bančne garancije in sorodni instrumenti financiranja trgovine

Uradni list Republike Slovenije, www.uradni-list.si

Knjiga analitično in celovito obravnava bančne garancije in sorodne instrumente financiranja trgovine. Bralcu tako odgovarja na dileme, pomaga pri reševanju vprašanj in ga opremlja s pravnimi podlagami, poslovno prakso, judikaturo in arbitražno prakso z ožjega področja bančnih garancij in širšega področja instrumentov, ki to prakso dopolnjujejo ali so njen instrumentalni del. Avtor pri obravnavi tematike izhaja iz slovenskega pravnega prostora, pri tem pa se naslanja tudi na tujo prakso in vzorce, zastavljeno problematiko pa obravnava z različnih vidikov in v različnih kontekstih.

Brene Brown: Neizmeren pogum

Založba Cangura, www.cangura.com

Ljudje se vsakodnevno srečujemo z lastno negotovostjo, tveganji in čustvi, ki določajo tako našo ranljivost kot naš pogum. Ne glede na to, ali gre za novo razmerje, pomemben sestanek, ustvarjalni proces ali neprijeten družinski pogovor - v sebi moramo najti pogum, da se soočimo s svojo ranljivostjo in zaživimo z vsem srcem. Ko se torej ozremo na svoje življenje in pomislimo, kaj pomeni neizmeren pogum? Menda ni nič tako neprijetnega, nevarnega in škodljivega kot občutek, da stojimo zunaj svojega življenja, kukamo vanj in se sprašujemo, kako bi bilo, če bi imeli pogum pustiti, da nas vidijo.