PRIMERI DOBRE PRAKSE

Treba je delati vedno bolje in več!

Mariborski vodovod d.d.  je komunalno podjetje, ki gospodari izjemno uspešno. Večajo poslovni izid, pohvalijo se lahko s številnimi prestižnimi nagradami, so več let zapored družbeno odgovorno in družini prijazno podjetje, prejemniki priznanja za poslovno odličnost na državnem in evropskem nivoju, izdelali so najboljše letno poročilo, dobro prakso pa beležijo tudi na področju e-poslovanja in mnogih drugih področjih delovanja. Danilo Burnač, direktor podjetja pove, da so dobri rezultati rezultat skupnega dela, dela zavzetih in motiviranih sodelavcev.

Mariborski vodovod je izjemno proaktivno podjetje, tako so že pred leti uspešno, kot prvo komunalno podjetje, uvedli e-poslovanje, prijavljajo se na razpise z raznih področij delovanja, delajo benchmarking in se primerjajo z najboljšimi, da vidijo, kje so v danem trenutku v primerjavi z drugimi ob vsem pa vedno znova nadgrajujejo poslovni  proces. Velik poudarek namenjajo komunikaciji in informiranosti zaposlenih, s čemer so primerljivi z najboljšimi družbami. »A ni dovolj samo postati najboljši, najbolj ključno je usvojeno pozicijo ohranjati. In mi želimo vzdrževati trend poslovne odličnosti, družbene odgovornosti ter seveda uspešnega poslovnega vodenja in korporativnega upravljanja. Pohvalimo se lahko z »nulto fluktuacijo« zaposlenih in to je največ, kar lahko z zaposlenimi ustvarimo - pripadnost družbi,« pove direktor Danilo Burnač, ki zagovarja, da ni pomembno ali je podjetje v javni ali zasebni lasti v obeh primerih je potrebno znati pametno gospodariti. »Veliko učinkovitih modelov delovanja smo prenesli iz gospodarskega okolja. Predvsem miselnost, da so pomembni ljudje, zaposleni, tako za dobro poslovanje, kot za promocijo podjetja navzven. Prav zato redno izvajamo ankete, kjer nas ocenjujejo naši lastniki, kupci, dobavitelji in tudi ankete, kjer zaposleni ocenijo mene kot direktorja. Iz teh analiz dobimo vrsto podatkov, ki nas usmerjajo in kažejo ali smo na pravi poti. Ocene so iz leta v leto višje, kar je dokaz, da gremo v pravi smeri. Predvsem pa nismo tipično komunalno podjetje ampak se obnašamo izjemno gospodarno.«

Ko se dobra praksa kaže na vseh področjih delovanja

Podjetje, ki s pitno vodo oskrbuje 19 občin v podravski regiji, pa dobro prakso beleži na več področjih delovanja. Učinkovito komunicirajo z zaposlenimi in jih vključujejo v številne projekte, razpise, prijave, poročila, tako lahko resnično rečejo, da pozitivne rezultate dosegajo skupaj. Projekti tako niso zgolj v rokah vodstva, pač pa celotnega kolektiva, kjer lahko vsak posameznik pomembno prispeva k odličnim rezultatom. »Pomembno je, da se celoten kolektiv nenehno izobražuje, vlaga v osebni razvoj, ki nato rezultira v skupnih uspehih podjetja. Zelo smo ponosni na priznanje učeča se organizacija. Povezani smo s fakultetami in mladim preko redne prakse v našem podjetju omogočamo, da spoznajo delovanje družbe. Na ta način nekako vzgajamo mlade potencialne sodelavce, ki bodo morda čez nekaj let pomembno prispevali k razvoju  našega podjetja.« Je pa Mariborski vodovod tudi zeleno podjetje, saj so že pred leti uvedli brezpapirno poslovanje na vseh nivojih. Vlagajo nazaj v lokalno okolje in vse našteto ne le delajo pač pa živijo. »Ključno pri vsem tem je, da funkcioniramo kot ena velika družina. Nenehno pozornost namenjamo gradnji dobih medsebojnih odnosov znotraj podjetja, prav toliko pa vlagamo v dobre odnose, ki jih komuniciramo navzven. Na tem gradimo kulturo našega podjetja. In ko uporabniki pokličejo in povedo, da so to opazili, vemo, da delamo prav.«

Za uspeh je pomembno pozitivno mišljenje in delovanje

»Naša družba, vrednote, ki se zrcalijo skoznjo, zelo težko posamezniku priznajo uspeh. Ni dobro, če nekdo izstopa iz povprečja. Menim, da se v tem še vedno kaže naša majhnost. Pa vendar je pomembno tudi na tem področju delovati z zgledom. Pokazati, da se veliko da narediti tudi z omejenimi finančnimi viri a s povezovanjem, pozitivnim prepričanjem, da zmoremo, da se preprosto da in potem je potrebno samo prevzeti pobudo in delati. Obenem pa vzgajati okolico, kar je včasih izjemno težko a se rezultati s časom pokažejo, majhni rezultati a vendar… pomemben je trend v smeri pozitivnih sprememb.« In v času, ko so spremembe pravzaprav edina stalnica je tako razmišljanje ne le za obstanek pač pa za nujno rast posameznega podjetja ključno.

Biti dober ni dovolj, izziv je težiti k vedno boljšemu in več

Ni dovolj biti dobro podjetje, ki teži k nenehnemu napredku. Pomembno je, da prosperira tudi okolje v katerem deluješ. »Še naprej bomo delovali v smeri biti najboljše komunalno podjetje a obenem bomo še naprej vlagali v lokalni razvoj. Pomembno se mi zdi namreč, da ne rasteš samo kot podjetje, ampak da pomagaš tudi pri razvoju lokalnega okolja. In ključno je, da se naš Maribor dvigne, da se miselnost obrne v pozitiven trend, da začnemo iskati in predstavljati dobre posameznike in uspešne zgodbe na vseh področjih delovanja, kulture, športa, gospodarstva, celotne občine.« In pri tem lahko posamezniki naredijo veliko s pozitivnim delovanjem in zgledom. Mariborski vodovod ta trend intenzivno kaže že nekaj zadnjih let. »Mi se bomo še naprej trudili v smeri, da nadgradimo poslovno odličnost, ki ima že sedaj izjemno dobre temelje. Še naprej bomo gradili odnose z našimi uporabniki, da bodo dejansko čutili našo učinkovitost. Predvsem pa bomo se bomo še naprej trudili delati vedno bolje in več in pri tem delovali skozi osebno noto in človečnost.«

PIŠE: Simona Lobnik Ambrožič, odgovorna urednica, FOTO: arhiv Mariborskega vodovoda