PRIMERI DOBRE PRAKSE

Ko podjetnik postane tudi poslovni partner

Štajerski tehnološki park (ŠTP) je bil ustanovljen z namenom spodbujanja nastanka in razvoja novih, inovativnih ter tehnološko usmerjenih podjetij v SV Sloveniji. Njihove storitve so na voljo posameznikom, ki šele razmišljajo o ustanovitvi podjetja, novim oz. mladim MMP (mikro in malim podjetjem), ki so povsem na začetku svoje poti in nenazadnje tudi uveljavljenim podjetjem v fazah nadaljnjega razvoja njihove dejavnosti, ki prinašajo nove izzive. Podjetjem ob strokovni podpori nudijo tudi ustrezno infrastrukturo, ki jo potrebujejo za doseganje svojih poslovnih ciljev. 

 »Štajerski tehnološki park se danes uvršča med t. i. subjekte inovativnega okolja, ki opravljajo ključne aktivnosti podpore novo nastajajočim ter mladim podjetjem s tehnološko/inovativno naravnanostjo ter potencialom hitre rasti in jim v prvih letih njihovega delovanja zagotavljajo ustrezno poslovno podporo, ob kateri se podjetja lažje osredotočajo na lasten razvoj,« nam razloži direktor ŠTP, Mihael Leskovar.

Področja delovanja:

 • inkubator (infrastruktura & podporne storitve),
 • vključenost v procese tehnološkega transferja,
 • aktivnosti mreženja doma in v tujini,
 • vloga ŠTP v regionalnem razvoju.

»Dejstvo je, da je politika spodbujanja podjetniškega okolja stihijska in se je v zadnjih dvajsetih letih v RS pogosto spreminjala. Od politike investiranja v 'zidove', do ponujanja storitev za podjetja, odmika od prostorske komponente k mreženju (co-working prostori, vozlišča ali hubi, tekmovanja za najboljšo idejo itd.),« pojasnjuje Leskovar in dodaja: »naša usmeritev od 'nepremičninskega posrednika' k poslovnemu partnerju je bila strateška. V preteklosti je poslovno okolje v ŠTP videlo zgolj kot prostor, kjer je možno najeti poslovne prostore po subvencionirani najemnini. Danes nas podjetniki sprejemajmo kot zanesljivega in kredibilnega poslovnega partnerja, na katerega se lahko obrnejo, ko želijo informacijo, pomoč ali svetovanje pri kandidiranju na razpis, razvoju ideje, produktu, raziskavi ali vstopu na tuji trg.«

Aktivnosti:

 • svetovanje in mentorstvo - poslovno načrtovanje, splošno podjetniško svetovanje,
 • svetovanje pri razvoju novih produktov, povezovanje podjetij s centri znanja,
 • organizacija podjetniških srečanj, individualno iskanje partnerjev,
 • pomoč pri organizaciji in izvedbi podjetniških dogodkov,
 • strokovna podpora pri aktivnostih internacionalizacije,
 • predstavljanje podjetij v okviru promocijskih aktivnosti ŠTP, skupni nastopi doma in v tujini,
 • asistenca pri pripravi vlog za razpise - priprava in konkretno svetovanje pri pisanju razpisne dokumentacije,
 • souporaba poslovnih prostorov in opreme v ŠTP - naselitev podjetij / projektov v poslovne prostore ŠTP, 
 • omogočanje izkoriščanja sinergije sobivanja z drugimi podjetji.

Ključ do uspeha je sprejemanje in medsebojno zaupanje

»Težava večine podpornih okolji je, da mislijo, da vedo kaj je najboljše za podjetja in podjetnika, ter jim prenašajo poslovne prakse, ki velikokrat niso več aktualne, prenosljive ali primerne za poslovno okolje v katerem delujejo«, meni Leskovar, zato v ŠTP svoje poslovne partnerje sprejemajo kot enakovredne oz. si prizadevajo za vzajemno učenje in razvijajo medsebojno zaupanje. Ključ do uspešnega delovanja ŠTP vidi predvsem v proaktivnosti, saj kakor pravi: »ne čakamo več, da pridejo podjetja k nam, ampak gremo mi k njim na 'njihova dvorišča'.«

Na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo ŠTP opravlja še:

 • promocija inovativnosti in inovativne kulture v okviru podjetniških srečanj,
 • iskanje nosilcev novih poslovnih idej in izvajanje storitev za prepoznavanje in razvoj teh idej do stopnje odločitve za njihovo realizacijo,
 • povezovanje različnih institucij in vzpostavljanje razvojnih partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in pokrajinski ravni,
 • evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in predlaganje ukrepov za odpravljanje administrativnih ovir pri nastajanju in delovanju podjetij,
 • izvajanje celovitih podpornih storitev za podjetja in potencialne podjetnike,
 • zagotavljanje ugodnejših prostorskih in tehničnih pogojev za nastajanje in delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja.

Sami so zgled mladim

»Zavedamo se, da smo vzgled mladim podjetnikom in tistim, ki želijo šele to postati, zato se trudimo za čimbolj odprto komunikacijo, tako znotraj podjetja, kot tudi navzven. Prav tako dajemo izredni poudarek na ekipno delo, ki je ključno za uspešno projektno delo in glede na dejstvo, da večino prihodkov ustvarimo z delovanjem v mednarodnih projektih je pri nas timsko delo postalo predpogoj oz. nuja«, pojasnjuje Mihael in na naše vprašanje, kaj svetuje mladim podjetnikom, odgovori: »Na pot podjetništva vstopite iz pravih razlogov - to je iz želje postati podjetnik in ne iz želje rešiti svoje socialni status; najprej se naučite biti podjetni in šele nato podjetniški; maksimalno izkoristite razpoložljivo podporo okolje, da vam pomaga, svetuje in usmerja; subvencije, platforme množičnega financiranja in investitorji naj ne bodo cilj vašega podjetništva, temveč zgolj in samo »prava pomoč« na vaši poslovni poti in za svoje neuspehe ste krivi sami – hkrati pa se zavedajte, da se iz neuspehov lahko naučite največ.

ŠTP odlikuje:

 • ogromna količina mednarodno pridobljenih izkušenj in znanja, s katerimi lahko svojim članom in uporabnikom, učinkovito ter predvsem strokovno svetujejo pri razvoju njihove ideje oz. poslovanju,
 • vzpostavljene mednarodne povezave s raziskovalnimi, izobraževalnimi in razvojnimi institucijami,
 • ciljno kandidirane na evropske razpise z inovativnimi podjetniško-podpornimi projekti, ki uporabnikom ter tudi vsem ostalim podjetnikom v regiji omogčajo lažji in predvsem hitrejši razvoj.
PIŠE: Katja Dadič, izvršna urednica